Výsledky kontrol únikových her

V souvislosti s tragickým požárem v prostorách únikové hry na severu Polska dne 4. ledna, vydal náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost plk. Daniel Miklós rozkaz, aby oddělení prevence jednotlivých HZS krajů provedly mimořádné tematické kontroly v prostorách provozovatelů únikových her v ČR. Tyto kontroly probíhaly od konce ledna do konce května. Příslušníci HZS krajů zkontrolovali celkem 178 provozovatelů únikových her. 

Hasiči zkontrolovali všechny provozovatele ve svém územním obvodu, o kterých se dozvěděli. Nejnáročnější byla situace v hlavním městě Praze, kde je nejvyšší počet provozovatelů a hry jsou často provozovány v soukromých objektech, kde státní požární dozor nevykonáváme. I přesto se podařilo zkontrolovat zhruba polovinu provozovatelů.

Kontroly našly nedostatky v 66% případech. Nejčastějším problémem byly nedostatky v dokladech a dokumentaci, kdy byly únikové hry provozovány v prostorech, které k tomu nebyly zkolaudovány. Ze strany HZS ČR byly dány podněty na stavební úřad. Nutno dodat, že již před začátkem kontrol probíhala jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj, protože se tento stav předpokládal.


V České republice dopadly kontroly lépe než v Polsku, kde začaly bezprostředně po tragédii. Jistě to bylo dáno i tím, že byl před zahájením kontrol uspořádán workshop pro provozovatele únikových her, kterého se účastnili příslušníci kontrolní činnosti, stavební prevence i zjišťování příčin požárů. Workshop měl zásadní vliv na postoj provozovatelů her k zajištění požární bezpečnosti a zajištění volných únikových cest z prostorů hry.

„ V průběhu následných kontrol jsme nezaznamenali ze strany provozovatelů negativní přístup, naopak převládá velká snaha o zajištění bezpečnosti hráčů včetně hledání různých technických možností zajištění požadavků požární ochrany v souladu s požadavky hry.“ Říká k průběhu kontrol plk. Vladimír Machander, vedoucí oddělení kontrolní činnosti generálního ředitelství HZS ČR.

Na tiskové konferenci, která byla k prezentaci výsledků únikových her uspořádána na generálním ředitelství HZS ČR, byl přítomen náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost, plk. Daniel Miklós, a náměstkyně ministryně pro místní rozvoj pro výstavbu a veřejné investování, Ing. Marcela Pavlová. plk. Daniel Miklós na tiskové konferenci uvedl, že:„z pohledu HZS ČR je počet zjištěných nedostatků velmi znepokojující. HZS ČR oceňuje dlouhodobou a věcnou spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a do budoucna jistě nalezneme řešení, jak zlepšit informovanost a přístup provozovatelů únikových her k této problematice s cílem výrazně snížit počet nedostatků. V kontrolách budeme zcela jistě pokračovat i v následujícím roce.“  

„Kolegové z Hasičského záchranného sboru ČR odvedli skvělou práci. Tam, kde prostory nebyly povoleny k tomuto způsobu užívání, jsou nyní na řadě stavební úřady. Ty musí s vlastníkem stavby sjednat nápravu. Ministerstvo bude nadále celou situaci monitorovat a v případě, že se objeví problémy, jsme připraveni stavebním úřadům metodicky pomoci,“ dodala náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Marcela Pavlová.

Hasičský záchranný sbor ČR zahájil 56 správních řízení s provozovateli, u kterých byly zjištěny nejzávažnější prohřešky, a kde bude následně provedena kontrolní dohlídka. V případě, že kontrolní dohlídka opětovně odhalí nedostatky, přijdou na řadu sankce.

Celý článek (zdroj)