Provádění revizí a kontrol plynových zařízení mimořádně i v měsíci červenci

Následující informace se týkají pouze uživatelů bytů v objektech, jejichž odpovědní zástupci vyslovili s prováděním činností mimořádně i v měsíci červenci souhlas.

Červencový termín bude pro každý byt stanoven pouze jeden, z důvodu časové tísně bez možnosti jeho změny a bez individuálně sjednaných návštěv. Obvyklé druhé návštěvy, standardně plánované v následujících dnech, proběhnou až v měsíci září, kdy budou rozplánovány podle počtu nepřístupných bytů v jednotlivých objektech. V červencovém termínu se zároveň provede revize či kontrola plynových rozvodů ve společných prostorách objektu. Fakturace bude tentokrát rozdělena na 2 části, zvlášť za červencové a zářiové činnosti, přičemž celková cena zůstane nezměněna.

Všichni naši technici jsou a budou vybaveni potřebnými ochrannými prostředky.

Po uživatelích bytových jednotek bude striktně vyžadováno splnění následujících zvýšených bezpečnostních opatření pro omezení možnosti přenosu nákazy Covid-19:

Prosíme uživatele bytu o respektování a dodržování těchto zásad:

  • pokud je někdo ve Vaší domácnosti v domácí karanténě, nebo se u někoho objevují příznaky nákazy Covid-19 či jiné infekční nemoci (zvýšená teplota, kašel, dušnost, známky nachlazení), nevpouštějte technika do Vámi užívaných prostor bytu (důvod nemusíte uvádět)!!!
  • před návštěvou technika prostory bytu, kde se nachází plynové rozvody a spotřebič plynu (WC, kuchyň…) pokud možno důkladně vyvětrejte;
  • po celou dobu návštěvy technika mějte řádně nasazenou roušku (zakrývající ústa i nos) a dodržujte vzájemně bezpečný odstup 2 m (odstup se týká všech přítomných osob);
  • je vhodné, aby osoba potvrzující provedení práce měla připravenou vlastní propisovací tužku;
  • po odchodu technika doporučujeme vydezinfikovat předměty, kterých se mohl dotýkat.

Provedení činnosti je podmíněno respektováním uvedených zásad!