Pálení „čarodějnic“ může být bezpečné, stačí dodržovat pár základních pravidel a pálení ohlásit

Pálení čarodějnic a zábava u táboráků k poslední dubnové, Filipojakubské, noci neodmyslitelně patří. Hasiči ale každoročně řeší, jak zbytečné požáry způsobené nedbalostí nebo nepozorností, tak desítky planých poplachů kvůli neohlášenému pálení.

Evidence pálení: Jak na to?

Předem ohlásit, že se chystáte rozdělat na volném prostranství oheň, jde velice jednoduše prostřednictvím EVIDENCE PÁLENÍ na odkazu https://paleni.izscr.cz/. V mapě jednoduše vyberete přesné místo a zadáte údaje. Informace pak budou automaticky předány na příslušná operační střediska. Hasiči díky evidenci pálení méně často vyjíždějí k planým poplachům, kterých během Filipojakubské noci většinou bývá zhruba o třetinu více, než je denní průměr. Hasiči loni v celém Česku zasahovali u necelé třicítky požárů, které souvisely s pálením čarodějnic. V 16 případech šlo o planý poplach, tedy nenahlášené pálení. Na Filipojakubskou noc bylo loni ohlášeno necelých 8000 pálení ohňů.

Povinnost pálení předem oznámit ukládá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zákon o požární ochraně, na fyzické osoby se může ale vztahovat také, pokud tak určí místní vyhlášky.

Jak si užít čarodějnice bezpečně?

  • Ohniště umístěte na bezpečné místo. Musí být minimálně 50 m od kraje lesních porostů, 100 m od stohu slámy a také v bezpečné vzdálenosti od budov, aby jiskry nezapálily střechu. Místo pálení izolujte od hořlavých materiálů a ohraničte je 1 metr širokým pruhem zbaveným hořlavin.
  • Dejte si záležet při stavbě hranice z polen. Měla by být dostatečně stabilní, aby nehrozilo její zhroucení do stran.  
  • Nepoužívejte k rozdělání ohně benzín nebo jiné hořlavé kapaliny. Může dojít k náhlému vzplanutí a zranění.
  • V období sucha nebo silného větru oheň nerozdělávejte. Je nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci.
  • Pozor na kontakt oblečení s ohněm. Nepřibližujte se k ohništi a nepřeskakujte ho. Hlídejte malé děti.
  • Připravte si dostatek vody pro uhašení ohně. Pokud nemáte po ruce vodu, použijte třeba písek nebo hlínu.
  • Při rozšíření ohně volejte hasiče. Měli byste znát přesnou polohu, zajistěte příjezdové cesty pro hasičskou techniku.
  • Rozdělávat oheň musí dospělý. Jedna dospělá osoba starší 18 let také musí být po celou dobu na místě pálení. V přítomnosti zapáleného ohně nikdy nenechávejte malé děti bez dozoru.
  • Oheň neustále hlídejte. Místo pálení můžete opustit až po jeho úplném vyhasnutí, důkladném zalití vodou nebo zasypání zeminou.

V případě, že dojde ke vznícení oblečení a po ruce nemáte dostatek vody či jiného hasebního materiálu, řiďte se pravidlem Zastav se, lehni si a kutálej se. Oheň se v běhu a chůzi šíří rychleji. Pokud si lehnete na zem, obličej přikryjete dlaněmi a začnete se převalovat ze strany na stranu, plameny tím uhasíte.

Hasiči lidem doporučují účastnit se raději organizovaných akcí, u nichž je předem zajištěna požární bezpečnost.

kpt. Martin Kavka
MV – generální ředitelství HZS ČR

Celý článek (zdroj)