Opětovné zahájení provádění revizí a kontrol plynových zařízení

V návaznosti na uvolňování mimořádných karanténních opatření souvisejících s výskytem nemoci COVID-19 je pokračování v provádění revizí a kontrol plynových zařízení plánováno od 25.5.2020 v původně stanoveném pořadí objektů, při respektování všech nařízení a doporučení vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví, v návaznosti na vývoj epidemiologické situace.

Vzhledem ke vzniklému časovému posunu v termínech provádění, který činí 82 kalendářních dní, budeme nabízet provádění těchto činností i v letních měsících.

Všichni naši technici jsou vybaveni potřebnými ochrannými prostředky.

Zároveň bude po uživatelích bytových jednotek striktně vyžadováno splnění následujících zvýšených bezpečnostních opatření pro omezení možnosti přenosu nákazy Covid-19:

Prosíme uživatele bytu o respektování a dodržování těchto zásad:

  • pokud je někdo ve Vaší domácnosti v domácí karanténě, nebo se u někoho objevují příznaky nákazy Covid-19 či jiné infekční nemoci (zvýšená teplota, kašel, dušnost, známky nachlazení), nevpouštějte technika do Vámi užívaných prostor bytu (důvod nemusíte uvádět)!!!
  • před návštěvou technika prostory bytu, kde se nachází plynové rozvody a spotřebič plynu (WC, kuchyň…) pokud možno důkladně vyvětrejte;
  • po celou dobu návštěvy technika mějte řádně nasazenou roušku (zakrývající ústa i nos) a dodržujte vzájemně bezpečný odstup 2 m (odstup se týká všech přítomných osob);
  • je vhodné, aby osoba potvrzující provedení práce měla připravenou vlastní propisovací tužku;
  • po odchodu technika doporučujeme vydezinfikovat předměty, kterých se dotýkal.

Každý klient bude s předstihem seznámen s aktuálními termíny jednotlivých činností, které však z důvodu časové tísně nebude možné měnit. Stejně tak nebude možné sjednávat individuální návštěvy technika v bytě.

Provedení plánovaných prací je podmíněno respektováním uvedených zásad!