Opakované návštěvy navazující na revize a kontroly plynových zařízení mimořádně prováděných v měsíci červenci 2020

Následující informace se týkají pouze uživatelů bytů v objektech, v nichž proběhly revize a kontroly plynových zařízení mimořádně v měsíci červenci 2020.

Obvyklé druhé návštěvy proběhnou v týdnu od 14.09.2020 a jsou rozplánovány podle počtu nepřístupných bytů v jednotlivých objektech. Každý uživatel, jehož se druhá návštěva týká, bude obvyklým způsobem vyzván ke zpřístupnění bytu na konkrétní datum a čas – z časových důvodů bez možnosti změny.

Všichni naši technici jsou a budou vybaveni potřebnými ochrannými prostředky.

Prosíme uživatele bytu o respektování a dodržování těchto zásad:

  • pokud je někdo ve Vaší domácnosti v domácí karanténě, nebo se u někoho objevují příznaky nákazy Covid-19 či jiné infekční nemoci (zvýšená teplota, kašel, dušnost, známky nachlazení), neotvítejte prosím Vaše bytové dveře a nevpouštějte technika do bytu (důvod nemusíte uvádět)!!!
  • před návštěvou technika prostory bytu, zejména prostory kde se nachází plynové rozvody a spotřebič plynu (WC, kuchyň…), pokud možno důkladně vyvětrejte;
  • po celou dobu návštěvy technika, mějte prosím nasazenou roušku (zakrývající ústa i nos) a dodržujte vzájemně bezpečný odstup;
  • je vhodné, aby osoba potvrzující provedení práce měla připravenou vlastní propisovací tužku;
  • po odchodu technika doporučujeme vydezinfikovat předměty, kterých se dotýkal.

Provedení činnosti je podmíněno respektováním uvedených zásad!