Novela zákona o požární ochraně

1.12.2021 nabyl účinnost Zákon č. 415/2021 Sb., ze dne 26. října 2021, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon například nově ukládá zařízením sociálních služeb, které poskytují služby sociální péče formou pobytových služeb podle zákona o sociálních službách, povinnost vybavit části stavby, v níž je služba poskytována, elektrickou požární signalizací nebo zařízením autonomní detekce a signalizace. Na žádost provozovatele a za splnění podmínek stanovených Hasičským záchranným sborem kraje pak může být tato elektrická požární signalizace připojena prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku HZS kraje. 

Zákon dále mimo jiné řeší problematiku připojení nemovitých národních kulturních památek a nemovitých kulturních památek na pult centralizované ochrany či kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti.

Celý článek (zdroj)