Lednové požáry si už vyžádaly 8 životů

Přestože leden je zatím co do počtu požárů spíš podprůměrný, mají ale tyto požáry tragické následky.

Celkem si do 15. ledna vyžádaly 8 lidských životů. Mezi závažnými požáry převládají ty v domácnostech (objektech pro bydlení). I z hlediska dlouhodobé statistiky jsou požáry v domácnostech nejtragičtější, umírá při nich nejvíc lidí.

Přestože v první polovině ledna vzniklo průměrně 36 požárů denně (bez 1. ledna) a dlouhodobý denní průměr je 47 požárů denně (jedinou výjimkou byl 1. leden, kdy vzniklo velké množství požárů spojených s používáním zábavní pyrotechniky při oslavách nového roku), vyžádaly si tyto požáry 8 lidských životů a 33 lidí se při nich zranilo. Nejvíc osob zemřelo při požárech v domácnostech.

Nejvyšší počet požárů vzniká právě v bytových domech. Na celkovém počtu požárů v budovách pro bydlení se podílí požáry v bytových domech každoročně na více jak polovině těchto požárů. Co se týče počtu usmrcených při požárech v budovách pro bydlení, více jak polovina obětí požárů připadá na rodinné domky.

Dlouhodobě nejčastější příčinou požárů v rodinných a bytových domech je nedbalost dospělých, jako je neopatrnost při kouření, používáním otevřeného ohně nebo zanedbání bezpečnostních předpisů. Také evidujeme vysoký počet provozně technických závad a úmyslná zapálení nebo hru dětí s ohněm.

„Nedodržování požární bezpečnosti, ať již v domácnosti nebo společných prostorách domu, nedbalost například při kouření, vaření či používání svíček, to vše jsou rizikové faktory pro vznik požárů v budovách pro bydlení, které si následně vybírají daň v podobě lidských životů a vysokých škod,“ říká plk. Ing. Květoslava Skalská, ředitelka odboru prevence generálního ředitelství HZS ČR.

Jak ochránit život, zdraví a majetek ve svých domovech před požárem?

hlasic-pozaru-ctverec.jpgHlásiče požáru
Většina úmrtí při požárech je způsobena kouřem. Kouř vznikající při požáru v domácnosti je většinou toxický (v domácnostech je velké množství hořlavých plastických hmot), dvě až tři vdechnutí mohou způsobit ztrátu vědomí a následně smrt, kouř způsobuje i snížení viditelnosti a ztrátu orientace.

Autonomní hlásič požáru zajistí rychlé zjištění vznikajícího požáru a upozorní na něj přítomné osoby. Cena autonomního hlásiče se pohybuje v řádu stokorun, což je cena zanedbatelná ve srovnání s možnými škodami. Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (účinnost od 1. 7. 2008) musí být hlásiči vybaveny mimo jiné i rodinné a bytové domy. Hlásič požáru je jednoduché zařízení, které upozorní, že něco není v pořádku. Je to krabička v průměru cca 12 cm, která obsahuje detektor požáru, optickou a hlavně akustickou signalizaci.

Hasicí přístroje
Vybavenost objektů hasicími přístroji také popisuje výše zmiňovaná vyhláška. Umístění, druhy a počet hasicích přístrojů je stanoven ve schválené projektové dokumentaci příslušné stavby.

Jsou stanoveny povinnosti a minimální vybavení, ale je na každém z vás, zda chcete předejít ztrátám, ať už na životech, zdraví nebo majetku a investici do hlásičů požáru a hasicích přístrojů nebudete podceňovat.

„Více jak polovina obětí u požárů v budovách pro bydlení, připadá na požáry v rodinných domech. Lidé by neměli podceňovat riziko vzniku požáru a měli by myslet na požární bezpečnost, Proto doporučujeme pořídit si například hlásič požáru. Tato investice se může jedině vyplatit. Mnoho požárů vzniká v noci, kdy obyvatelé domu spí. Právě zvukový signál hlásiče včas upozorní na vzniklý požár a tím mohou být včas minimalizovány jeho následky,“ doplňuje plk. Skalská.

Požár v bytě, domě – jak se zachovat?

 • zachovejte klid a rozvahu,
 • v případě zjištění požáru nebo hustého dýmu na chodbě domu varujte ostatní nájemníky voláním „hoří“ a okamžitě volejte hasiče na linku 150 nebo 112,
 • při pohybu v zakouřeném prostoru se pohybujte při zemi (ve dřepu, po kolenou), kouř se zpočátku drží u stropu, pokud to jde, použijte k dýchání vlhký kapesník, ručník, šátek atp.,
 • při silném zakouření zbytečně neriskujte průchod – hrozí nejen ztráta vědomí, ale i orientace,
 • pokud nemůžete opustit byt – silné zakouření chodby, horké dveře, snažte se utěsnit dveře do bytu proti průniku kouře,
 • z balkonu, okna na sebe upozorněte voláním o pomoc popřípadě vyvěšením prostěradla, ručníku atp.,
 • v případě, že na vás hoří oděv, zastavte se, lehněte si, kutálejte se, válením zamezíte přístupu kyslíku, rukama si chraňte obličej,
 • opuštění domu nikdy nepoužívejte výtah,
 • v případě, že ucítíte plyn, nerozsvěcujte,
 • pokud to lze, před odchodem z hořícího bytu vypněte přívod el. energie a plynu,
 • nikdy se do požárem ohroženého bytu nevracejte (ztráta orientace, nadýchání zplodinami, porušení konstrukce stavby),
 • dbejte pokynů hasičů,
 • formou hry naučte děti, co nejkratší cestou opustit byt.

Celý článek (zdroj)