Bezpečné léto v přírodě

Každoročně hasiči v období léta a prázdnin řeší zvýšený počet požárů způsobených převážně lidskou neopatrností. Oheň v přírodě se může velmi snadno vymknout kontrole, ohrozit životy či zdraví a napáchat nevyčíslitelné majetkové či ekologické škody. 

Požárům v létě nahrává samotné počasí. Vysoké teploty, suché louky, pole i vyprahlé lesy… stačí jedna malá jiskra nebo cigaretový nedopalek a může vzniknout požár, který budou hasiči likvidovat několik dní.

Prosíme, respektujte, že v České republice je v přírodě zakázáno kouřit a rozdělávat oheň. Tábořit se smí pouze v místech, která jsou k tomu určena.
                           

Pravidla, která je nutné dodržovat:

  • V lesích i v parcích je zakázáno kouřit!
  • V přírodě se nesmí rozdělávat oheň a tábořit mimo místa, která jsou k tomu určená, nesmí se odhazovat hořící nebo doutnající předměty, včetně nedopalků cigaret, používat zábavní pyrotechniku, vypouštět lampiony štěstí…
  • Táborák lze rozdělat ve vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa, 100 metrů od stohu a suchého pole, v bezpečné vzdálenosti od budov, aby odletující jiskry nemohly nic zapálit.
  • K podpálení nepoužíváme hořlavé látky jako líh, benzín, naftu apod., musíme mít předem připraveno něco, čím oheň uhasíme – buď vodu, nebo písek či hlínu.
  • U táborového ohně nikdy nesmíme nechat děti bez dozoru dospělého. A také bychom děti i sebe měli k táborovému ohni vhodně obléknout. Absolutně nevhodné je oblečení ze syntetických materiálů, které se snadno vznítí.
  • Podobné je to i u grilování. Gril je potřeba umístit na rovnou podložku, aby se nepřevrátil, a dodržovat ta samá pravidla, jako u táboráku.
  • Neodhazujte v přírodě skleněné nádoby, vlivem slunečního záření se z nich může stát lupa a zapálit suchou trávu.
  • Než ohniště opustíte, přesvěčte se, že je opravdu důkladně uhašeno.

Celý článek (zdroj)