ABY O FILIPOJAKUBSKÉ NOCI HOŘELY JEN ČARODĚJNICE

Poslední dubnová noc patří čarodějnicím a těm, kteří pálením symbolických ohňů vítají jaro. Tento zvyk, který původně měl sociální, náboženský a hlavně ochranný význam, je v dnešním pojetí společenskou zábavou, která vinou nedbalosti a nepozornosti každoročně končí zbytečnými požáry a popáleninami.
 

EVIDENCE PÁLENÍ PLATÍ I PRO ČARODĚJNICE

Zákon o požární ochraně stanovuje právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám ohlašovací povinnost. Tato povinnost se v konkrétních případech vztahuje i na fyzické osoby, a proto každý pořadatel akce by si měl ověřit, zda mu místním předpisem, např. ve vyhláškou obce, vzniká povinnost ohlásit plánovaný oheň operačnímu a informačnímu středisku příslušného Hasičského záchranného sboru kraje.  

Hasičský záchranný sbor využívá pro potřeby operačního a informačního střediska k evidování pálení aplikaci EVIDENCE PÁLENÍ https://paleni.izscr.cz/. Odkaz na tuto aplikaci je na všech webech HZS krajů. Zde můžete jednoduše v mapě vybrat přesné místo Vámi nahlašovaného pálení. Informace o Vámi zadaném pálení budou automaticky přenášeny na příslušná operační střediska.

Tím se zamezí zbytečnému výjezdu jednotek požární ochrany k domnělým požárům. Každý rok během oslav obvykle narůstá počet planých poplachů, například v minulém roce vyjeli hasiči zbytečně téměř 50 krát, z toho ve zhruba polovině přijeli k táborovému ohni.


RADY, JAK UPÁLIT ČARODĚJNICE BEZPEČNĚ

 • Při přípravách na rozdělávání ohně je nutné si předem rozmyslet umístění ohniště či místa pálení. Místo musí být vzdálené minimálně 50 m od kraje lesních porostů a 100 m od stohu slámy, samotné ohniště musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin.
 • Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran.
 • Je zakázáno rozdělávat oheň ve vysoké suché trávě a je třeba mít na paměti i bezpečnou vzdálenost od budov, aby jiskry nezapálily střechu.
 • Je nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci a v období sucha nebo silného větru oheň raději nerozdělávat.
 • Při rozdělávání ohně se nesmí používat vysoce hořlavé látky.
 • K ohni je nevhodné oblečení ze syntetických materiálů.
 • Oblíbenou zábavou je přeskakování vater. Tato riskantní zábava může způsobit, že se vznítí část vašeho oděvu. Pokud v tomto případě nemáte po ruce dostatek vody, popř. jiné hasební látky, je vhodné použít pravidlo „Zastav se, lehni si a kutálej se!“ https://www.zachranny-kruh.cz/pozary/co-delat-v-pripade-zasazeni-ohnem.html
 • Pro případ, že by se oheň vymknul kontrole, je nutné mít připravený dostatek  vody, popř. písek nebo hlínu.
 • Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné pro techniku hasičů.
 • Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let.
 • Oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru a lze ho opustit až po jeho úplném vyhasnutí, důkladném zalití vodou nebo zasypání zeminou.


Hasiči každý rok dohašují mnoho ohnišť, která byla po skončení akce ponechána bez dozoru. Doba, po kterou je potřeba dohlížet na ohniště, není nikde stanovena, nicméně z našich zkušeností vyplývá, že by to mělo být minimálně 12 hodin od ukončení pálení a zalití nebo zasypání ohniště. Velmi vhodné je při pálení hlavně velkých vater požádat o spolupráci místní dobrovolnou jednotku hasičů.


ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKA

Během oslav pálení čarodějnic se často používá i zábavní pyrotechnika, což je další faktor zvyšující nebezpečí vzniku požárů. Riziko vzniku požáru a jeho rychlého rozšíření také roste, pokud noční oslavy provází teplé počasí, sucho nebo silný vítr.

Při používání zábavní pyrotechniky:

 • Používejte výhradně pyrotechniku uvedenou legálně do oběhu a vždy se striktně držte přiloženého návodu k použití. 
 • Odpalujte ji co nejdále od míst, kde by mohl snadno vypuknout požár.  Pozor zejména na střechy blízkých budov a suchou trávu.
 • Nevhazujte zábavní pyrotechniku do ohně.
 • Zábavní pyrotechnika nepatří do rukou dětem!

V případě, že se přes veškerou opatrnost oheň vymkne kontrole, ihned bez zaváhání volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150.

Celý článek (zdroj – aktualizováno