648 požárů během první poloviny července

Máme za sebou polovinu prvního prázdninového měsíce, který, přestože letní měsíce jsou dobou, kdy hasiči tradičně likvidují vůbec nejvíce požárů, byl na požáry lehce podprůměrný. Celkem došlo od 1. – 15. 7. k 648 požárům, což je průměrně 43 denně (dlouhodobý denní průměr je 49 požárů denně). V přírodním prostředí jich bylo 127 a v lesích hořelo 56 krát. Na takto příznivá čísla má největší vliv počasí. Pokud často a vydatně prší, je půda mokrá a k požárům v přírodním prostředí nedochází tak často. Celkově si červencové požáry vyžádaly 5 životů a 57 lidí se při nich zranilo. Předběžné škody se vyšplhaly na necelých 112 milionů korun. 

Přesto je léto obecně obdobím, kdy hasiči vyjíždějí k požárům častěji než jindy v roce. Jde hlavně o požáry v přírodním prostředí, jejichž nejčastější příčinou je lidská neopatrnost při zacházení s otevřeným ohněm. Je proto na místě připomenout základní rady, jak se bezpečně během léta chovat.
 

Rady od hasičů, jak nezpůsobit požár a neohrozit sebe i jiné:

 1. V přírodě se pokud možno vyhněte použití zdrojůotevřeného ohně(sirky, cigareta, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár.
   
 2. V lesích je celoročnězakázáno kouřitRozdělávat nebo udržovat otevřené ohnělze jen na vyhrazených místech, jinak může být udělena pokuta až do výše 15 000 Kč, pokud dojde k požáru a nejedná se o trestný čin (nevznikne škoda vyššího rozsahu), sankce se může vyšplhat až do výše 25 000 Kč.
  Zakázáno je samozřejmě i odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.
   
 3. Rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň je možné jen na místě vzdáleném minimálně50 m od okraje lesa.
   
 4. Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů.
   
 5. Při teplém a suchém počasí je lepší v přírodě nebo na volném prostranství oheň vůbec nerozdělávat.
   
 6. Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jej důkladně zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.
   
 7. Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25 000,- Kč.
   
 8. Spalování klestí v lese nebo většího množství biologického odpadu na zahrádce předem nahlaste hasičům.
   
 9. Pozor na používání propanbutanového nebo lihového vařiče! Ty nesmíte ani na okamžik pustit z dozoru. Převržený nebo nestabilní vařič v přírodě může snadno způsobit požár.
   

V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč. Zákon o požární ochraně hovoří v tomto případě jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár.

Pokud máte podezření, že někde došlo k požáru, ihned volejte hasiče na tísňové linky 150 nebo 112.

Hasiči mohou na základě vlastních bohatých zkušeností potvrdit, že důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.


pplk. Mgr. Nicole Studená
tisková mluvčí

MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: +420  950 819 944
Mobil: +420 602 215 142
E-mail: nicole.studena@grh.izscr.cz

 Celý článek (zdroj)