POŽÁRNÍ OCHRANA PRAHA - BOZP - Hasící přístroje
Poskytuje komplexní služby v zajištění požární ochrany a bezpečnosti staveb, se zvláštním zaměřením na bytové domy. Tvoří ji tým specialistů s bohatými zkušenostmi v oboru požární ochrany a bezpečnosti práce, ktery je, společně s kvalitním zaměřením s využitím nejmodernějších technologií, garancí vysoké kvality prováděných dodávek, prací a služeb.
POŽÁRNÍ OCHRANA PRAHA. Filosofií společnosti PO servis s.r.o. je zbavit klienta starostí spojených s požární bezpečností v objektech, které vlastní, spravuje či v nich provozuje činnost. Smluvně společnost PO servis s.r.o. přebírá odpovědnost za řádnjé a včasné prováděnívšech stanovených revizí, kontrol, prohlídek apod. v předepsanách lhůtách. Stejně tak při jednáních s orgány státního dozoru vždy hájí zájmy klienta. V zájmu každého provozovatele či nájemce nemovitosti je řešení požární ochrany nezbytnou součástí klidného spánku. BOZP je součástí naší nabíky, hasící přístroje a revize.

Za požární dveře zajištěné klínkem hrozí pokuta až 500 tisíc korun

Hasiči z Pardubického kraje připravili seriál o tom, jak předcházet pokutám, které Vám mohou udělit hasiči za nedodržení pravidel, norem a zákonů. Tento seriál má název Pokuty od hasičů aneb Když to nejde po dobrém a bude mít devět dílů. Dnes vám nabízíme první téma: 

Zaklínkované dveře

V mnohých objektech se lze setkat se situací, kdy samouzavírací požární dveře, zejména na schodištích a v komunikačních prostorách, nebo požární dveře mezi požárními úseky, jsou v otevřené poloze zajištěné proti samočinnému uzavření.

 
K tomuto účelu slouží zejména oblíbené dřevěné klínky, provázky, zarážky, ale též květináče, skříňky, botníky a podobně. Dokonce se hasiči při kontrolách setkávají i s dveřmi zajištěnými hasicím přístrojem!
 
Požární dveře však plní svůj účel pouze v případě, když jsou zcela uzavřeny. Jakékoliv výše uvedené blokování v otevřené poloze je tedy nepřípustné a protizákonné. A to zejména tam, kde se jedná o požární dveře do tzv. chráněných únikových cest.
 
Za toto porušení zákona o požární ochraně hrozí provozovateli objektu pokuta až 500 tisíc korun. 
 
Blokování požárních dveří v otevřené poloze je možné pouze schválenými způsoby – tedy tak, aby se dveře samočinně uzavřely v případě požáru. Používají se např. elektromagnety, které za běžného provozu dveře drží otevřené a v případě požáru je uvolní na základě signálu hlásiče kouře. Na trhu jsou též kompaktní systémy, kdy v jednom zařízení je jak samozavírač, tak detektor kouře.
 
Kontrolní činnost vykonává a pokuty ukládá hasičský záchranný sbor kraje (kontakty pro více informací v Pardubickém kaji: www.hzspa.cz).            
 
Autor: mjr. Ing. Jan Novotný, vrchní komisař,
vedoucí pracoviště prevence OO a KŘ,
územní odbor Svitavy   
HZS Pardubického kraje