O nás

pozarni ochranaSpolečnost PO servis s.r.o. poskytuje komplexní služby v zajištění požární bezpečnosti staveb, se zvláštním zaměřením na bytové domy. Tvoří ji tým specialistů s bohatými zkušenostmi v oboru, který je, společně s kvalitním zázemím s využitím nejmodernějších technologií, garancí vysoké kvality prováděných dodávek, prací a služeb.

Filosofií společnosti PO servis s.r.o. je zbavit klienta starostí spojených s požární bezpečností v objektech, které vlastní, spravuje či v nich provozuje své činnosti. Smluvně společnost PO servis s.r.o. přebírá odpovědnost za řádné a včasné provádění všech stanovených revizí, kontrol, prohlídek apod. v předepsaných lhůtách. Stejně tak při jednáních s orgány státního dozory vždy hájí zájmy klienta.

Předmětem činnosti společnosti PO servis s.r.o. je poskytování veškerých služeb spojených s požární bezpečností staveb (objektů, domů) pro splnění povinností vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. (Zákon o požární ochraně), z vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. (Vyhláška o požární prevenci), z vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. (o technických podmínkách požární ochrany staveb), z navazujících předpisů a z příslušných normativních požadavků v oblasti požární ochrany.

Pokud Vás krátké představení společnosti PO servis s.r.o. oslovilo, neváhejte nás kontaktovat. Budeme potěšeni, pokud budeme mít možnost i Vás v praxi přesvědčit o kvalitě našich prací a námi poskytovaných služeb. V současné době zajišťujeme tyto služby pro více jak 1.800 domů Praze a blízkém okolí.