Červenec byl díky dešti na požáry průměrný

Letošní červenec byl na požáry průměrný. Určitě za to mohly silné deště v průběhu celého měsíce. Pokud je půda podmáčená, k požárům v přírodním prostředí, které jsou pro letní měsíce tak typické, dochází mnohem méně. Jasně to vyplývá i z níže přiložené tabulky. Loni v červenci bylo horko a sucho a počet požárů se vyšplhal na 2 388, přičemž těch v přírodním prostředí bylo 1 117. Letos došlo v červenci k 1 516 požárům a v přírodním prostředí jich bylo pouze 373. 

Letošní červencové požáry si vyžádaly 5 lidských životů a 129 lidí se při nich zranilo. Škody se vyšplhaly na více než 197 milionů.

pplk. Mgr. Nicole Studená
tisková mluvčí

MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: +420  950 819 944
Mobil: +420 602 215 142
E-mail: nicole.studena@grh.izscr.cz

Celý článek (zdroj)

648 požárů během první poloviny července

Máme za sebou polovinu prvního prázdninového měsíce, který, přestože letní měsíce jsou dobou, kdy hasiči tradičně likvidují vůbec nejvíce požárů, byl na požáry lehce podprůměrný. Celkem došlo od 1. – 15. 7. k 648 požárům, což je průměrně 43 denně (dlouhodobý denní průměr je 49 požárů denně). V přírodním prostředí jich bylo 127 a v lesích hořelo 56 krát. Na takto příznivá čísla má největší vliv počasí. Pokud často a vydatně prší, je půda mokrá a k požárům v přírodním prostředí nedochází tak často. Celkově si červencové požáry vyžádaly 5 životů a 57 lidí se při nich zranilo. Předběžné škody se vyšplhaly na necelých 112 milionů korun. 

Přesto je léto obecně obdobím, kdy hasiči vyjíždějí k požárům častěji než jindy v roce. Jde hlavně o požáry v přírodním prostředí, jejichž nejčastější příčinou je lidská neopatrnost při zacházení s otevřeným ohněm. Je proto na místě připomenout základní rady, jak se bezpečně během léta chovat.
 

Rady od hasičů, jak nezpůsobit požár a neohrozit sebe i jiné:

 1. V přírodě se pokud možno vyhněte použití zdrojůotevřeného ohně(sirky, cigareta, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár.
   
 2. V lesích je celoročnězakázáno kouřitRozdělávat nebo udržovat otevřené ohnělze jen na vyhrazených místech, jinak může být udělena pokuta až do výše 15 000 Kč, pokud dojde k požáru a nejedná se o trestný čin (nevznikne škoda vyššího rozsahu), sankce se může vyšplhat až do výše 25 000 Kč.
  Zakázáno je samozřejmě i odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.
   
 3. Rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň je možné jen na místě vzdáleném minimálně50 m od okraje lesa.
   
 4. Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů.
   
 5. Při teplém a suchém počasí je lepší v přírodě nebo na volném prostranství oheň vůbec nerozdělávat.
   
 6. Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jej důkladně zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.
   
 7. Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25 000,- Kč.
   
 8. Spalování klestí v lese nebo většího množství biologického odpadu na zahrádce předem nahlaste hasičům.
   
 9. Pozor na používání propanbutanového nebo lihového vařiče! Ty nesmíte ani na okamžik pustit z dozoru. Převržený nebo nestabilní vařič v přírodě může snadno způsobit požár.
   

V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč. Zákon o požární ochraně hovoří v tomto případě jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár.

Pokud máte podezření, že někde došlo k požáru, ihned volejte hasiče na tísňové linky 150 nebo 112.

Hasiči mohou na základě vlastních bohatých zkušeností potvrdit, že důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.


pplk. Mgr. Nicole Studená
tisková mluvčí

MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: +420  950 819 944
Mobil: +420 602 215 142
E-mail: nicole.studena@grh.izscr.cz

 Celý článek (zdroj)

Jak zabezpečit byt před dovolenou

Blíží se doba dovolených a není tedy na škodu, připomenout si základní pravidla požární bezpečnosti, jak ochránit svoji domácnost v době naší nepřítomnosti. Hasičský záchranný sbor ČR by chtěl zvýšit povědomí občanů o možných bezpečnostních rizicích a přispět ke snížení množství mimořádných událostí, ke kterým musí hasiči během léta každoročně vyjíždět. 

Během loňského léta (od 1. července do 31. srpna 2019) zasahovali hasiči u požáru v domácnostech ve 377 případech. Tyto požáry si vyžádaly 7 lidských životů, což je nejvíc za posledních 10 let. 86 osob bylo zraněno. Požáry v domácnostech způsobily jen za tyto dva letní měsíce škodu přes 86 miliónů Kč, což je opět nejvíc za posledních 10 let. Evakuováno nebo zachráněno muselo být kvůli těmto požárům 478 osob.

Základní doporučení před odjezdem na dovolenou

 • Když na delší dobu opouštíte byt, tak zkontrolujte, zda jsou vypnuty všechny elektrické spotřebiče a zhasnuta všechna světla. Všechny spotřebiče, které nemusí být zapojeny, odpojte ze zásuvek. Nikdy nenechávejte spotřebiče v tzv. pohotovostním režimu. Televizory odpojte od antény. Doporučuje se vypnutí jističů pro světelný a zásuvkový okruh, ochráníte tak váš majetek před poškozením v případě úderu blesku nebo prudkého výkyvu napětí v síti.
 • Zavřete všechna okna i dveře. Prudký déšť může způsobit škody nejen ve vašem bytě, ale může dojít i k protečení vody k sousedům. Silný vítr může způsobit rozbití skel v oknech.
 • Na balkonech, terasách a zahradách nenechávejte volně položené předměty, zahradní nábytek, kusy plechu či květinové truhlíky, které by mohly při silném větru spadnout či odletět a někoho zranit.
 • Pro zamezení havárie, např. v důsledku prasklé hadice u pračky či umyvadla, doporučujeme uzavřít přívod vody do bytu.
 • Pro případ, že by v době vaší nepřítomnosti přeci jen došlo k nějaké nemilé nehodě, tak je dobré se domluvit se sousedem či známým a nechat u něj svůj aktuální kontakt a rezervní klíče. Hasiči tak budou moci rychleji zasáhnout a nebudou se muset dovnitř bytu dostávat násilím.

Statisticky nejčastěji se na vzniku požárů podílí lidská nedbalost (loni přes prázdniny bylo takto způsobeno 1006 požárů) a technické závady (celkem 1 018 požárů v době loňských prázdnin). V době školních prázdnin je nutné připomenout i nebezpečí her dětí se zápalkami a ohněm. Tyto hry způsobily během letních prázdnin v roce 2019 28 požárů se škodou přes jeden milion korun. Děti nemohou posoudit následky svého jednání a dospělí jsou ze zákona povinni dbát, aby jejich děti svým jednáním nezpůsobily požár.

Další bezpečnostní informace k cestování naleznete na http://krizport.firebrno.cz/navody/cesty-do-zahranici

pplk. Mgr. Nicole Studená
tisková mluvčí

MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
e-mail: nicole.studena@grh.izscr.cz

Celý článek (zdroj)

Provozní informace k 8.6.2020

Od pondělí 8.6.2020 je opět otevřena naše provozovna i pro veřejnost, při respektování těchto hygienických opatření:

 • návštěvu si prosím předem sjednejte telefonicky či e-mailem;
 • při vstupu do objektu použijte dezinfekci (k dispozici na recepci), po celou dobu návštěvy mějte řádně nasazenou roušku (zakrývající ústa i nos) a dodržujte vzájemně bezpečný odstup 2 m;
 • pokud se u Vás objevují příznaky nákazy Covid-19 či jiné infekční nemoci (zvýšená teplota, kašel, dušnost, známky nachlazení), Vaši návštěvu prosím odložte.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Provádění revizí a kontrol plynových zařízení mimořádně i v měsíci červenci

Následující informace se týkají pouze uživatelů bytů v objektech, jejichž odpovědní zástupci vyslovili s prováděním činností mimořádně i v měsíci červenci souhlas.

Červencový termín bude pro každý byt stanoven pouze jeden, z důvodu časové tísně bez možnosti jeho změny a bez individuálně sjednaných návštěv. Obvyklé druhé návštěvy, standardně plánované v následujících dnech, proběhnou až v měsíci září, kdy budou rozplánovány podle počtu nepřístupných bytů v jednotlivých objektech. V červencovém termínu se zároveň provede revize či kontrola plynových rozvodů ve společných prostorách objektu. Fakturace bude tentokrát rozdělena na 2 části, zvlášť za červencové a zářiové činnosti, přičemž celková cena zůstane nezměněna.

Všichni naši technici jsou a budou vybaveni potřebnými ochrannými prostředky.

Po uživatelích bytových jednotek bude striktně vyžadováno splnění následujících zvýšených bezpečnostních opatření pro omezení možnosti přenosu nákazy Covid-19:

Prosíme uživatele bytu o respektování a dodržování těchto zásad:

 • pokud je někdo ve Vaší domácnosti v domácí karanténě, nebo se u někoho objevují příznaky nákazy Covid-19 či jiné infekční nemoci (zvýšená teplota, kašel, dušnost, známky nachlazení), nevpouštějte technika do Vámi užívaných prostor bytu (důvod nemusíte uvádět)!!!
 • před návštěvou technika prostory bytu, kde se nachází plynové rozvody a spotřebič plynu (WC, kuchyň…) pokud možno důkladně vyvětrejte;
 • po celou dobu návštěvy technika mějte řádně nasazenou roušku (zakrývající ústa i nos) a dodržujte vzájemně bezpečný odstup 2 m (odstup se týká všech přítomných osob);
 • je vhodné, aby osoba potvrzující provedení práce měla připravenou vlastní propisovací tužku;
 • po odchodu technika doporučujeme vydezinfikovat předměty, kterých se mohl dotýkat.

Provedení činnosti je podmíněno respektováním uvedených zásad!

Provozní informace k 25.5.2020

V návaznosti na uvolňování plošných karanténních opatření dnes opětovně zahajujeme provádění revizí a kontrol plynových zařízení. Vzhledem ke vzniklému časovému posunu budeme provádět tyto činnosti za zvýšených bezpečnostních opatření mimořádně i v měsíci červenci.

I nadále je naše provozovna z preventivních důvodů dočasně uzavřena pro veřejnost. Není tedy možné osobně donášet hasicí přístroje k revizím (kontrolám), stejně jako dočasně neprobíhá přímý prodej materiálu.

Ostatní servisní a revizní činnost není organizačně nijak omezena. Se svými požadavky se prosím obracejte telefonicky či e-mailem na náš dispečink, který je pro Vás pro účely komunikace a sjednávání prací stále k dispozici každý pracovní den.

Opětovné zahájení provádění revizí a kontrol plynových zařízení

V návaznosti na uvolňování mimořádných karanténních opatření souvisejících s výskytem nemoci COVID-19 je pokračování v provádění revizí a kontrol plynových zařízení plánováno od 25.5.2020 v původně stanoveném pořadí objektů, při respektování všech nařízení a doporučení vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví, v návaznosti na vývoj epidemiologické situace.

Vzhledem ke vzniklému časovému posunu v termínech provádění, který činí 82 kalendářních dní, budeme nabízet provádění těchto činností i v letních měsících.

Všichni naši technici jsou vybaveni potřebnými ochrannými prostředky.

Zároveň bude po uživatelích bytových jednotek striktně vyžadováno splnění následujících zvýšených bezpečnostních opatření pro omezení možnosti přenosu nákazy Covid-19:

Prosíme uživatele bytu o respektování a dodržování těchto zásad:

 • pokud je někdo ve Vaší domácnosti v domácí karanténě, nebo se u někoho objevují příznaky nákazy Covid-19 či jiné infekční nemoci (zvýšená teplota, kašel, dušnost, známky nachlazení), nevpouštějte technika do Vámi užívaných prostor bytu (důvod nemusíte uvádět)!!!
 • před návštěvou technika prostory bytu, kde se nachází plynové rozvody a spotřebič plynu (WC, kuchyň…) pokud možno důkladně vyvětrejte;
 • po celou dobu návštěvy technika mějte řádně nasazenou roušku (zakrývající ústa i nos) a dodržujte vzájemně bezpečný odstup 2 m (odstup se týká všech přítomných osob);
 • je vhodné, aby osoba potvrzující provedení práce měla připravenou vlastní propisovací tužku;
 • po odchodu technika doporučujeme vydezinfikovat předměty, kterých se dotýkal.

Každý klient bude s předstihem seznámen s aktuálními termíny jednotlivých činností, které však z důvodu časové tísně nebude možné měnit. Stejně tak nebude možné sjednávat individuální návštěvy technika v bytě.

Provedení plánovaných prací je podmíněno respektováním uvedených zásad!

Zajišťování revizí a kontrol u vyhrazených technických zařízení v době nouzového stavu

Státní úřad inspekce práce zveřejnil k této problematice dne 3.4.2020 na svých internetových stránkách prostřednictvím svého tiskového mluvčího následující stanovisko.

Provozní informace k 3.5.2020

S ohledem na současnou situaci bychom rádi ujistili všechny naše klienty, že stále činíme veškerá nezbytná opatření a kroky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví našich pracovníků a k zabezpečení kontinuity poskytovaných služeb.

Aktuálně jsou v platnosti pouze tato organizační omezení:

 • je pozastaveno provádění revizí a kontrol plynových zařízení;
 • naše provozovna je z preventivních důvodů dočasně uzavřena pro veřejnost.

Provádění revizí a kontrol plynových zařízení bude opět zahájeno pravděpodobně koncem měsíce května 2020 při respektování všech nařízení a doporučení vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví, v návaznosti na vývoj epidemiologické situace.

Vzhledem k dočasně uzavřené provozovně není možné osobně donášet hasicí přístroje k revizím (konrolám), stejně tak dočasně neprobíhá prodej drobného materiálu.

Se svými požadavky se prosím obracejte telefonicky či e-mailem na náš dispečink, který je pro Vás pro účely komunikace a sjednávání prací stále k dispozici každý pracovní den.

Hasiči mají za sebou jedny z nejklidnějších oslav čarodějnic

Hasiči mají za sebou jedny z nejklidnějších oslav Filipojakubské noci za poslední léta. Samozřejmě k tomu přispěla nemožnost shromažďování velkých skupin a snad i důrazný apel ze strany hasičů. Ukázněnost se projevila i v hlášení ohňů, kdy lidé aplikaci „pálení“ využívali častěji, než předcházející roky. Operační střediska během včerejšího večera přijímala poměrně velké množství hovorů, kdy lidé volali, že někde hoří. Díky nahlášeným ohňům ale stačilo pouze zkontrolovat, že máme tento oheň ohlášený, a hasiči nemuseli zbytečně vyjíždět. 

Celkem hasiči vyjížděli během celého dne 30. dubna k 76 požárům. To je víc, než je dlouhodobý denní průměr, ten činí 49 požárů, ale kopíruje to trend celého dubna, kdy běžně hasiči vyjíždějí k více než 100 požárům denně. Ze 76 požárů jich bylo 45 v přírodním prostředí. 

A jak vypadala situace v jednotlivých krajích?

V Pardubickém kraji zaznamenali hasiči v souvislosti s pálením čarodějnic 4 požáry. Zasahovali v lese v Javorníku u Vysokého Mýta, v Mikulči poblíž lesa nebo v Janově. Události se obešly bez zranění a beze škody.

Ve Středočeském kraji vyjeli hasiči k deseti ohňům v souvislosti s pálením čarodějnic. Většinu z nich pouze zkontrolovali, eventuálně poučili přítomné osoby. V pěti případech vyjeli k požáru, kdy bylo ohniště ponecháno bez dozoru – většinou šlo o malé rozsahy, které hasiči rychle uhasili a nevznikla škoda. Jeden výjezd byl na požár lesní hrabanky 10×10 metrů, ten ale zřejmě s pálením čarodějnic nesouvisí. A pak jeden požár plastového kontejneru.

V hlavním městě Praze došlo ke 12 požárům, ani jeden z nich však s pálením čarodějnických ohňů nesouvisel. Klidnou noc hlásí také kraj Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský.

Rádi bychom poděkovali občanům, že se chovali zodpovědně a hasičům, kteří v těchto dnech pracují v komplikovaných a náročných podmínkách, nepřidělávali práci.pplk. Mgr. Nicole Studená
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
e-mail: nicole.studena@grh.izscr.cz

Celý článek (zdroj)