Recent Posts

Aby první adventní svíčku nepřijeli „sfouknout“ hasiči

Poslední listopadový víkend je zároveň prvním adventním. Na náměstích i návsích po celé republice budeme slavnostně rozsvěcet vánoční stromky a doma si na adventních věncích zapálíme první adventní svíčku. 

Dříve, než škrtneme sirkou, bychom si měli uvědomit, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní mělo zacházet.

Každý rok během adventu a vánočních svátků vyjedou hasiči k zhruba 1.200 požárům, z toho asi ve 30% hoří v domácnostech. Nejvíce adventních a vánočních požárů vzniká od zapálených svíček, prskavek a vánoční pyrotechniky. Každý rok jich uhasíme od první adventní neděle do Štěpána kolem dvou set. Typickým „vánočním“ iniciátorem požárů bývá zápalka (okolo 140 případů), svíčka (okolo 40 případů) a zábavní pyrotechnika (zhruba 2 desítky případů). I během nejkrásnějších svátků roku si požáry vybírají tu nejkrutější daň z nedbalosti. Poslední roky v našich statistikách vidíme desítku obětí a více než stovku zraněných. Požáry vánočních stromků a adventních věnců se počítají v jednotkách.

Adventní věnce

V první řadě je třeba uvědomit si, že jsou dva druhy adventních věnců a zapálit svíčky můžeme pouze na jednom z nich – na tom, který má svíčky podložené nehořlavou podložkou. Ten druhý, bez podkladových mističek, slouží výhradně k dekoraci.

Pokud si vyrábíme věnec sami doma, doporučují hasiči pořídit si speciální adventní svíčky, co jsou ošetřeny voskovou vrstvou, která hoří dlouho. Nejsou vhodné vysoce hořlavé materiály jako hobliny, suché dřeviny, papírové ozdoby a podobně. Naprostou samozřejmostí je nenechat zapálený adventní věnec ani na okamžik bez dozoru.

Než škrtneme sirkou, mysleme na to, že Vánoční svátky lidé prožívají více emocionálně. A proto jsou následné škody na psychice člověka v případě neštěstí větší a rány osudu zanechávají hlubší rány.

Hasičský záchranný sbor České republiky vám všem přeje předvánoční pohodu.

Celý článek (zdroj)

Začala topná sezóna, pozvěte si domů kominíka

Slunečné dny vystřídalo chladné počasí a také začátek topné sezóny. Jak ale vypadají vaše kotle a komíny po létě? Určitě by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník, abyste si byli jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné. 

Během loňské topné sezóny, tedy od září 2021 do března 2022, došlo k 1 124 požárům způsobených komíny. Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Jen během loňské topné sezóny bylo takových požárů 1 013. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně. Přímá škoda dosáhla částky 53,42 mil. Kč.  Při těchto požárech se zranilo 22 osob.

Stejně tak je potřeba mít v pořádku samotné topidlo. V loňské topné sezóně došlo k 118 požárům topidel. Nejčastější příčinou byla špatná instalace topidla nebo jeho nesprávné umístění. Dále pak technická závada na topidle a jeho špatný stav.

Jak často kontrolovat a čistit komín?

Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva.  Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.


Co mohu zkontrolovat sám?

– Je kouřovod řádně upevněn?
– Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
– Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
– Fungují uzávěry komínových dvířek?
– Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje?
– Je použita tepelná a nehořlavá izolace?
– Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
– Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?


Co dělat, když začne v komíně hořet?

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, ale pískem.


Revizní technik

Pro provádění revize spalinové cesty musí osoba, která revizi provádí, mít osvědčení revizního technika. Pro ověřování revizních techniků spalinových cest spustilo MV – GŘ HZS ČR slouží APLIKACE.

Celý článek (zdroj)

Bezpečné léto v přírodě

Každoročně hasiči v období léta a prázdnin řeší zvýšený počet požárů způsobených převážně lidskou neopatrností. Oheň v přírodě se může velmi snadno vymknout kontrole, ohrozit životy či zdraví a napáchat nevyčíslitelné majetkové či ekologické škody. 

Požárům v létě nahrává samotné počasí. Vysoké teploty, suché louky, pole i vyprahlé lesy… stačí jedna malá jiskra nebo cigaretový nedopalek a může vzniknout požár, který budou hasiči likvidovat několik dní.

Prosíme, respektujte, že v České republice je v přírodě zakázáno kouřit a rozdělávat oheň. Tábořit se smí pouze v místech, která jsou k tomu určena.
                           

Pravidla, která je nutné dodržovat:

 • V lesích i v parcích je zakázáno kouřit!
 • V přírodě se nesmí rozdělávat oheň a tábořit mimo místa, která jsou k tomu určená, nesmí se odhazovat hořící nebo doutnající předměty, včetně nedopalků cigaret, používat zábavní pyrotechniku, vypouštět lampiony štěstí…
 • Táborák lze rozdělat ve vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa, 100 metrů od stohu a suchého pole, v bezpečné vzdálenosti od budov, aby odletující jiskry nemohly nic zapálit.
 • K podpálení nepoužíváme hořlavé látky jako líh, benzín, naftu apod., musíme mít předem připraveno něco, čím oheň uhasíme – buď vodu, nebo písek či hlínu.
 • U táborového ohně nikdy nesmíme nechat děti bez dozoru dospělého. A také bychom děti i sebe měli k táborovému ohni vhodně obléknout. Absolutně nevhodné je oblečení ze syntetických materiálů, které se snadno vznítí.
 • Podobné je to i u grilování. Gril je potřeba umístit na rovnou podložku, aby se nepřevrátil, a dodržovat ta samá pravidla, jako u táboráku.
 • Neodhazujte v přírodě skleněné nádoby, vlivem slunečního záření se z nich může stát lupa a zapálit suchou trávu.
 • Než ohniště opustíte, přesvěčte se, že je opravdu důkladně uhašeno.

Celý článek (zdroj)

Aby o Filipojakubské noci hořely jen čarodějnice

Poslední dubnová noc patří čarodějnicím a těm, kteří pálením symbolických ohňů vítají jaro. Tento zvyk, který původně měl sociální, náboženský a hlavně ochranný význam, je v dnešním pojetí společenskou zábavou, která vinou nedbalosti a nepozornosti každoročně končí zbytečnými požáry a popáleninami. 


EVIDENCE PÁLENÍ PLATÍ I PRO ČARODĚJNICE

Zákon o požární ochraně stanovuje právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám ohlašovací povinnost. Tato povinnost se v konkrétních případech vztahuje i na fyzické osoby, a proto každý pořadatel akce by si měl ověřit, zda mu místním předpisem, např. ve vyhláškou obce, vzniká povinnost ohlásit plánovaný oheň operačnímu a informačnímu středisku příslušného Hasičského záchranného sboru kraje.  

Hasičský záchranný sbor využívá pro potřeby operačního a informačního střediska k evidování pálení aplikaci EVIDENCE PÁLENÍ https://paleni.izscr.cz/. Odkaz na tuto aplikaci je na všech webech HZS krajů. Zde můžete jednoduše v mapě vybrat přesné místo Vámi nahlašovaného pálení. Informace o Vámi zadaném pálení budou automaticky přenášeny na příslušná operační střediska.

Tím se zamezí zbytečnému výjezdu jednotek požární ochrany k domnělým požárům. Každý rok během oslav obvykle narůstá počet planých poplachů, například v minulém roce vyjeli hasiči zbytečně téměř 50 krát, z toho ve zhruba polovině přijeli k táborovému ohni.


RADY, JAK UPÁLIT ČARODĚJNICE BEZPEČNĚ

Aby se radosti z oslav nezvrtly v neštěstí, doporučujeme:

 • Při přípravách na rozdělávání ohně je nutné si předem rozmyslet umístění ohniště či místa pálení. Místo musí být vzdálené minimálně 50 m od kraje lesních porostů a 100 m od stohu slámy, samotné ohniště musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin.
 • Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran.
 • Je zakázáno rozdělávat oheň ve vysoké suché trávě a je třeba mít na paměti i bezpečnou vzdálenost od budov, aby jiskry nezapálily střechu.
 • Je nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci a v období sucha nebo silného větru oheň raději nerozdělávat.
 • Při rozdělávání ohně se nesmí používat vysoce hořlavé látky.
 • K ohni je nevhodné oblečení ze syntetických materiálů.
 • Oblíbenou zábavou je přeskakování vater. Tato riskantní zábava může způsobit, že se vznítí část vašeho oděvu. Pokud v tomto případě nemáte po ruce dostatek vody, popř. jiné hasební látky, je vhodné použít pravidlo „Zastav se, lehni si a kutálej se!“ https://www.zachranny-kruh.cz/pozary/co-delat-v-pripade-zasazeni-ohnem.html
 • Pro případ, že by se oheň vymknul kontrole, je nutné mít připravený dostatek  vody, popř. písek nebo hlínu.
 • Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné pro techniku hasičů.
 • Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let.
 • Oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru a lze ho opustit až po jeho úplném vyhasnutí, důkladném zalití vodou nebo zasypání zeminou.

Hasiči každý rok dohašují mnoho ohnišť, která byla po skončení akce ponechána bez dozoru. Doba, po kterou je potřeba dohlížet na ohniště, není nikde stanovena, nicméně z našich zkušeností vyplývá, že by to mělo být minimálně 12 hodin od ukončení pálení a zalití nebo zasypání ohniště. Velmi vhodné je při pálení hlavně velkých vater požádat o spolupráci místní dobrovolnou jednotku hasičů.


ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKA

Během oslav pálení čarodějnic se často používá i zábavní pyrotechnika, což je další faktor zvyšující nebezpečí vzniku požárů. Riziko vzniku požáru a jeho rychlého rozšíření také roste, pokud noční oslavy provází teplé počasí, sucho nebo silný vítr.
 

Při používání zábavní pyrotechniky:

 • Používejte výhradně pyrotechniku uvedenou legálně do oběhu a vždy se striktně držte přiloženého návodu k použití. 
 • Odpalujte ji co nejdále od míst, kde by mohl snadno vypuknout požár.  Pozor zejména na střechy blízkých budov a suchou trávu.
 • Nevhazujte zábavní pyrotechniku do ohně.
 • Zábavní pyrotechnika nepatří do rukou dětem!

V případě, že se přes veškerou opatrnost oheň vymkne kontrole, ihned bez zaváhání volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150.

Celý článek (zdroj)

Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje vydalo v reakci na zákon č. 415/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů dokument: 

Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva – Právní aspekty a postup stanovení kategorie stavby.

Dokument slouží pro usnadnění stanovení kategorie stavby podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle prováděcího právního předpisu vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Dokumenty ke stažení:

Celý článek (zdroj)

Provozní informace pro období 27.12.2021 – 31.12.2021

V uvedeném období je naše provozovna zcela uzavřena. Probíhají pouze některé servisní práce, dispečink není k dispozici.

S Vašimi požadavky se na nás můžete obracet formou e-mailu. Došlé zprávy budou postupně vyřizovány od 3.1.2022.

Děkujeme za pochopení.

Novela zákona o požární ochraně

1.12.2021 nabyl účinnost Zákon č. 415/2021 Sb., ze dne 26. října 2021, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon například nově ukládá zařízením sociálních služeb, které poskytují služby sociální péče formou pobytových služeb podle zákona o sociálních službách, povinnost vybavit části stavby, v níž je služba poskytována, elektrickou požární signalizací nebo zařízením autonomní detekce a signalizace. Na žádost provozovatele a za splnění podmínek stanovených Hasičským záchranným sborem kraje pak může být tato elektrická požární signalizace připojena prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku HZS kraje. 

Zákon dále mimo jiné řeší problematiku připojení nemovitých národních kulturních památek a nemovitých kulturních památek na pult centralizované ochrany či kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti.

Celý článek (zdroj)

Klidný Advent bez požárů

Předvánoční čas a především vánoční svátky si většina z nás nedokáže představit bez vánočního stromečku, dárků, cukroví, ale také bez zapálených svíček, ať už na adventním věnci, ve svícnech nebo jen tak volně položených na stolech, nábytku či jiných zákoutích našich domácností. 

Letošní Advent začíná v neděli, 28. listopadu. V tento den rozsvítíme první svíčky adventních věnců, které provoní a prozáří naše domovy. Jako každý rok, i letos, Hasičský záchranný sbor České republiky pro Vás připravil pár rad a doporučení, jak předejít vzniku požárů ve Vašich domácnostech.

Pár užitečných rad pro bezpečnost Vaši i Vašich domácností:

Svíčky

 • Nejzásadnější pravidlo, které platí vždy, nejen v předvánočním adventním čase, je, že nesmíte nechávat hořící svíčky bez dozoru.
 • Zajistěte, aby hořící svíčky byly na vodorovné, stabilní ploše a nehrozilo tak jejich převrácení. Umístěte je buď do svícnu z nehořlavého materiálu, nebo na nehořlavou podložku. Vždy dbejte na dodržení dostatečné bezpečné vzdálenosti od okolních hořlavých materiálů!
 • Zapálené svíčky nedávejte k oknům do průvanu a do blízkosti záclon a závěsů.
 • Když zapalujete svíčku, ubezpečte se, že tato je vždy umístěna mimo dosah dětí a domácích zvířat.
 • Opouštíte-li místnost či domov, svíčku důkladně uhaste a přesvědčte se, že nehrozí její opětovné rozhoření.


Adventní věnce a vánoční svícny

 • Pro adventní věnce a svícny platí obdobná pravidla. Dejte pozor na to, aby byly svíčky umístěny na kovovém bodci nebo ve skleněném či kovovém kalíšku, které budou připevněny pevně k základu věnce/svícnu, abyste předešli možnosti uvolnění a upadnutí hořící svíčky na věnec/svícen, stůl či jinou část nábytku, na kterém je věnec/svícen umístěn, nebo aby jej dohořívající svíčky nezapálily.
  Pozor! Některé věnce/svícny, které nabízí prodejci, slouží pouze jako dekorace a svíčky, které jsou na nich umístěné, nelze zapalovat. Je to právě proto, že svíčky nejsou upevněny na kovových bodcích nebo v nehořlavých kalíšcích. Tato informace by měla být výrobcem uvedena v návodu či popisu k výrobku.
 • Důležité je také, z jakých materiálů je adventní věnec/svícen vyrobený.
 • V případě, že si pořídíte věnec či svícen z nehořlavých materiálů, jako jsou kov, sklo, kámen, keramika, je menší pravděpodobnost, že by od něj mohl vzniknout požár.  Kdo má ale raději věnce či svícny klasické, musí pamatovat na to, že materiál použitý na jejich výrobu je tvořen z velmi hořlavých materiálů (chvojí, dřevo, přírodní či plastové ozdoby) a proto je třeba dávat mnohem větší pozor, aby se hořlavé ozdoby či části věnce/svícnu nedotýkaly svíček, které by je, až budou dohořívat, mohly zapálit. 
 • Adventní věnce/svícny nepokládejte přímo na nábytek, ale umístěte je na nehořlavou podložku.

Dalším doporučením je pořízení hlásiče požáru, který Vás zvukovým signálem dokáže včas upozornit na vznikající požár. Chybu jistě neuděláte, pokud budete mít v domácnosti funkční přenosný hasicí přístroj.

Co dělat v případě požáru?

Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece jen dojde k požáru, je třeba zachovat chladnou hlavu a zavolat hasiče na tísňovou linku 150 nebo 112.

Můžete se pokusit požár zlikvidovat vlastními silami. V takovém případě je nutné reagovat rychle, zamezit přístupu vzduchu a menší požár v zárodku uhasit. Můžete použít buď nádobu s vodou nebo přenosný hasicí přístroj, hasicí sprej, hasicí deku nebo hydrant umístěný na chodbě bytového domu. Pokud nemáte žádný z těchto prostředků k dispozici, lze požár udusit botou, přiklopením větším hrncem, pokrývkami nebo jinými silnějšími textiliemi bez umělých vláken, nejlépe namočenými ve vodě. Poté vznik požáru oznamte územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru.

V žádném případě však nepřeceňujte své síly.  Lidské životy a zdraví jsou cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte případný požár uhasit sami za každou cenu.

Celý článek (zdroj)

Ransomwarový útok na serverová úložiště dat

Vážení klienti,

během uplynulého víkendu došlo k rozsáhlému ransomwarovému útoku na naše serverová úložiště dat. V současné době jsou data nedostupná. Na obnově systému usilovně pracují naši IT specialisté. Dovolujeme si Vás proto požádat o strpení a shovívavost při vyřizování Vašich požadavků.

Aktualizace 23.11.2021: Při útoku nebyl zjištěn únik dat. Data jsou postupně obnovována z dostupných záloh.

Aktualizace 26.11.2021: Klíčová evidence všech termínů posledních a následných činností byla zvláštními opatřeními uchráněna, díky čemuž můžeme stále garantovat jejich plnění!

Aktualizace 27.11.2021: I přes obrovské úsilí našich IT specialistů není, a zřejmě ani nebude možné, některá data obnovit. To se týká zejména Záznamů z posledních provedených Preventivních požárních prohlídek, které byly, v souladu s moderním trendem, již většinově digitalizovány. Proto, můžete-li, zašlete nám prosím e-mailem na adresu obnova@poservis.cz kopie těchto Záznamů, případně i kopie dalších Protokolů. Toto se týká činností provedených v posledních 12ti měsících. Velice nám to pomůže urychlit konfirmaci dat při plánování a odbavování zakázek.

Předem děkujeme!

Zahájení provádění revizí a kontrol plynových zařízení v „podzimních“ termínech 2021

Ve pondělí 4.10.2021 budou zahájeny pravidelné kontroly a revize plynových zařízení v objektech našich klientů. Každý klient bude o termínu a časovém rozpětí předem informován standardní cestou.

NUTNÁ JE PŘÍTOMNOST UŽIVATELE BYTU V CELÉM STANOVENÉM ČASOVÉM ROZPĚTÍ!

Sledujte prosím přehled aktuálně platných mimořádných a ochranných opatření, které naleznete ZDE.

Prosíme uživatele bytu o respektování a dodržování těchto zásad:

 • pokud je někdo ve Vaší domácnosti v domácí karanténě, nebo se u někoho objevují příznaky nákazy Covid-19 či jiné infekční nemoci (zvýšená teplota, kašel, dušnost, známky nachlazení), neotvítejte prosím Vaše bytové dveře a nevpouštějte technika do bytu (důvod nemusíte uvádět)!!!
 • před návštěvou technika prostory bytu, zejména prostory kde se nachází plynové rozvody a spotřebič plynu (WC, kuchyň…), pokud možno důkladně vyvětrejte;
 • po celou dobu návštěvy technika, mějte prosím nasazenou roušku (zakrývající ústa i nos) a dodržujte vzájemně bezpečný odstup;
 • je vhodné, aby osoba potvrzující provedení práce měla připravenou vlastní propisovací tužku;
 • po odchodu technika doporučujeme vydezinfikovat předměty, kterých se dotýkal.

Provedení činnosti je podmíněno respektováním uvedených zásad!

Jste připraveni na topnou sezónu?

Otopné období (topná sezóna) začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Pravidla pro vytápění stanovuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. Ve skutečnosti může otopné období začít i skončit později či dříve, v závislosti na průměrné teplotě v dané lokalitě. Dodávka tepla začíná, pokud v dané lokalitě poklesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů Celsia po dva po sobě jdoucí dny a pokud se ani v následující den neočekává oteplení. 

Pokud si topíte sami, je třeba se na chladné dny řádně připravit. Vlastní topení je sice výhodou, protože nejste závislí na dodavatelích tepla a můžete si dopřát teplo, kdykoli potřebujete, nicméně vlastní vytápění vyžaduje více zodpovědnosti. Každý, kdo je provozovatelem spotřebiče paliv (plynového kotle, kamen, krbu, …), si musí minimálně 1x ročně nechat oprávněnou osobou, resp. osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oblasti kominictví, zkontrolovat spalinovou cestu. Kontroly jsou důležité z hlediska ochrany zdraví, života a majetku osob. Oprávněná osoba je povinna vám do 10 pracovních dnů od provedení kontroly vydat písemnou zprávu o kontrole.

Problematiku čištění, kontroly a revize spalinových cest řeší Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která mimo jiné stanoví četnost čištění a kontrol spalinových cest (závisí na výkonu a typu spotřebiče).


Revize se provádí v těchto případech:

 • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
 • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
 • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
 • po komínovém požáru, nebo při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Revizi mohou provádět výhradně revizní technici spalinových cest. Oproti tomu na běžné čištění a kontrolu spalinových cest postačí pozvat si kominíka (osobu s živnostenským oprávněním v oblasti kominictví).

Seznam revizních techniků spalinových cest a další užitečné rady a odkazy najdete na našich webových stránkách v odborné části Čištění, kontrola a revize spalinových cest.


Čištění a kontrola spalinových cest:

Jsou to pravidelně se opakující činnosti a zákon stanovuje jejich provedení v těchto lhůtách:

Lhůty čištění spalinových cest_2.JPG

Budete-li zanedbávat pravidelné čištění a kontroly spalinových cest, může dojít k požáru způsobenému zahořením sazí ve znečištěných spalinových cestách (zejména u spotřebičů na pevná paliva), nebo také k otravě oxidem uhelnatým (u spotřebičů na plynná paliva). Navíc riskujete, že vám pojišťovna, v případě vzniku škodní události, neuhradí vzniklou škodu a navíc vám může být vyměřena pokuta za nesplnění povinnosti stanovené zákonem.


Požáry způsobené zahořením spalinových cest

Během topné sezóny 2020/2021, tedy období od 1. 9. 2020 do 31. 5. 2021, došlo k 1 387 požárům způsobených provozem komínů. Od září do prosince 2020 jich bylo 504 a od ledna do května 2021 dokonce 883. Oproti stejnému otopnému období předchozího roku (2019/2020), kdy jsme zaznamenali celkem 1147 požárů způsobených v souvislosti s komíny, došlo k nárůstu o 240 případů.

V roce 2020 vzniklo celkem 1352 požárů (nárůst o 33,7 %, oproti roku 2019) způsobených nevyhovujícím technickým stavem komína. Tento počet požárů je nejvyšší za několik posledních let. Nejčastěji došlo ke vznícení sazí a jisker z komína (1207), k požáru v důsledku nevhodné konstrukce komínu (79), k zahoření trámu zazděného v komíně (37), či v důsledku spár v komíně (29). Celková výše škod se vyšplhala na téměř 46 milionů Kč a 14 osob se zranilo.

Celý článek (zdroj)

Den požární bezpečnosti a důležitost požárně bezpečnostních zařízení

Pátek 13. je již tradičně vyhlašován Českou asociací hasičských důstojníků Dnem požární bezpečnosti, ve snaze „zlomit“ pověru o nešťastném pátku třináctého, neboť každý z nás může něco udělat pro své bezpečí, a my hasiči zase chceme ukázat svojí připravenost na mimořádné události, propagovat požární ochranu a preventivně působit na veřejnost. Pátek 13. bývá tradičně dnem, kdy se veřejnosti otevírají hasičské stanice, a pořádá se řada akcí pro děti. Letos se bohužel budeme muset bez tohoto doprovodného programu obejít, to ale neznamená, že bychom na Den požární bezpečnosti rezignovali. 

Každoročně je Den požární bezpečnosti zaměřen na nějaké konkrétní téma. Letos budou hasiči poukazovat na důležitost požárně bezpečnostních zařízení v soukromých a veřejných budovách. A co si pod tímto pojmem představit? V praxi se jedná o poměrně širokou skupinu zařízení, která mají za úkol pomoci ochránit životy a zdraví osob a také majetek při požáru. Jsou to jak zařízení pro včasnou detekci a signalizaci požáru, tak taková, která pomáhají rychlé a bezpečné evakuaci osob, tak zároveň i taková, která brání či omezují dalšímu šíření požáru. Patří sem tedy autonomní hlásiče požáru (celým názvem zařízení autonomní detekce a signalizace) nebo elektrická požární signalizace z oblasti detekce požáru. Pro únik osob slouží či napomáhá například evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzový zvukový systém, evakuační rozhlas nebo funkční vybavení dveří (např. paniková madla). Šíření požáru pak brání například požární uzávěry, požární klapky nebo systémy a prvky zvyšující požární odolnost stavebních konstrukcí. A v neposlední řadě sem spadají i zařízení pro potlačení požáru a zařízení pro zásobování požární vodou, například stabilní hasicí zařízení, vnitřní a vnější zdroje požární vody často nazývané hydranty apod.
pátek 13.png

Těmito zařízeními jsou běžně vybavovány prostory staveb. Obecně platí, že kde je větší požární riziko (například větší koncentrace osob), lze očekávat větší četnost a rozmanitost instalace požárně bezpečnostních zařízení. Sofistikovaná požárně bezpečnostní zařízení (například elektrickou požární signalizaci a stabilní hasicí zařízení) můžete dnes běžně vidět v nákupních centrech, ve sportovních halách, kinech, nebo divadlech. Tady všude jsou na základě projektové dokumentace instalována a hasiči takové prostory pravidelně kontrolují.

V domácnostech, jako jsou rodinné domy nebo byty, není četnost a rozmanitost požárně bezpečnostních zařízení tak velká. Můžeme se zde ale setkat například s autonomními hlásiči požáru, kterými musí být vybaveny objekty pro bydlení postavené či rekonstruované po 1. červenci 2008. U starších objektů hasiči instalaci velmi důrazně doporučují. Ze zkušeností hasičů plyne, že právě včasné zjištění vzniklého požáru je rozhodující pro záchranu lidských životů. Autonomní hlásiče požáru tak výrazně zvyšují šance na přežití. Zejména pak v domácnostech, kde mají požáry vůbec nejtragičtější následky. Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob a způsobené škody dosahují stamilionů korun. Nebezpečí hrozí zejména v noci, kdy lidé spí, a není nikdo, kdo by požár včas zpozoroval a upozornil na něj ohrožené osoby.

Statistika požárů v domácnostech ale jasně ukazuje, že by lidé vybavení autonomními hlásiči požáru neměli obcházet. Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v domácnostech mají vůbec nejtragičtější následky. Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob a způsobené škody dosahují stamilionů korun. Pokud se podíváme na loňský rok, pak došlo k 5 264 požárům v domácnostech, při kterých zemřelo 66 lidí a 720 se jich zranilo. Přímá škoda přesáhla 560 milionů Kč.

Autonomní hlásiče požáru mohou zachránit lidské životy, ale i životy domácích mazlíčků. Navíc, jejich cena není nikterak horentní, pohybuje se v řádech stovek korun a lze je pořídit již za ceny od cca 150 Kč. Cena se samozřejmě odvíjí od toho, jak komplexní zařízení je. Jestli detekuje kouř, zvýšení teploty v prostředí nebo hořlavé plyny, či zda je součástí dalších zabezpečovacích systémů. Ale i základní provedení je z hlediska bezpečnosti často dostačující. Vždy každopádně kupujte hlásič u prověřených prodejců, s českým návodem a certifikací.

Z technického hlediska je autonomní hlásič požáru poměrně jednoduché zařízení, které v jedné krabičce velikosti o něco málo větší než hokejový puk obsahuje všechny potřebné komponenty. Čidla tohoto zařízení dokáží včas detekovat a silným akustickým signálem upozornit na možné nebezpečí. Získáváte tak tolik potřebné vteřiny včas zareagovat, ohrožený prostor opustit a přivolat hasiče. Autonomní hlásiče požáru jsou napájeny běžnou baterií, zpravidla tužkovou či 9V. Instalace hlásiče vám podle přiloženého návodu výrobce nezabere víc než pár minut.

Včasnou detekcí požáru však ještě nemusí být vyhráno. Nesmí se zapomínat, že pro bezpečné uhašení požárů, je nutná kromě včasné detekce i likvidace požárů v jeho počátečním stádiu. Proto je nutné vybavit domácnost i funkčními prostředky pro hašení např. přenosnými hasicími přístroji. Optimální je univerzální přenosný hasicí přístroj (např. práškový), který lze použít i na zařízení pod napětím do 1000 V. Nejmenší požadovaná hasicí schopnost přenosného hasicího přístroje pro rodinné domy je 34 A (v případě, že máte i garáž, tak s minimální hasicí schopností 34 A/183 B). Obvykle se jedná o práškový hasicí přístroj se šestikilovou náplní. Neriskujte koupi hasicího přístroje z neověřených zdrojů, ale oslovte odborníky. Při základní verzi si připravte 700 až 1000 Kč, může to být zanedbatelná částka v porovnání se škodami způsobenými požárem. Při použití se vždy držte návodu, který by měl být uveden na štítku každého hasicího přístroje.

Co tedy v prvních minutách udělat?

1. Nejdůležitější je chránit životy, teprve potom až majetek. Pamatujte, že děti, starší lidé  nebo osoby se zdravotním postižením mohou potřebovat více času a vaši pomoc k opuštění prostor.

2. Pokud to situace dovolí, snažte se o prvotní hasební zásah – hasicím přístrojem, vodou, hasicím sprejem apod. Vždy je ale nutné použít vhodné hasivo, podle toho, co hoří, např. vodou nikdy nehasíme vznícený olej na pánvi. Při hašení se vždy ujistěte, že vám oheň nezatarasí únikovou cestu!

3. Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou (stačí kapesník).

4. Každý požár okamžitě oznamte na tísňovou linku hasičů 150 nebo 112. Jednoduše uveďte, co se stalo, kde se to stalo a své jméno a přímý kontakt na sebe. Nepokládejte telefon, dokud Vás k tomu operátor nevyzve.

5. Pokud se evakuujete z požárem postižených prostor, může zdánlivá maličkost, jako je zavření dveří opouštěných prostor zabránit dalšímu šíření požáru, nebo jej může alespoň zpomalit.    

Přejeme vám, ať je pro vás pátek 13. šťastným dnem a ať, také díky dobré prevenci, nikdy pomoc hasičů nepotřebujete.

Celý článek (zdroj)

Provozní informace – aktuální opatření

Přehled aktuálně platných mimořádných a ochranných opatření naleznete ZDE

Letos bylo na čarodějnice o 20 požárů víc, než v loňském roce

Jak se dalo předpokládat, v letošním roce již lidé, i přes vládní opatření, slavili čarodějnice víc, než tomu bylo loni. Zatímco v loňském roce vyjížděli hasiči o Filipojakubské noci k 71 požárům, letos jich bylo o dvacet víc, tedy 91. A nárůst byl jasně patrný ve večerních hodinách. Zatímco k 16,00 hodině evidovali hasiči pouze 38 požárů, ve 20,00 už byl počet 72 a k půlnoci pak 91 požárů. Pro srovnání, dlouhodobý denní průměr je 48 požárů denně. 

Naštěstí se ale jednalo o menší požáry, které se obešly bez vážnějších zranění. Jen ve Středočeském kraji, v Prusicích, pomáhali hasiči s transportem jedné popálené osoby. Nejčastěji hasiči vyjížděli k neohlášenému pálení a k dohašování ohnišť po pálení, což je nejčastější činnost hasičů vždy po oslavách čarodějnic.

V hlavním městě vyjížděli hasiči například na Jižní město, kde uhasili nezabezpečené ohniště. Požár trávy v okolí ohniště pak hasili v Kolodějích.

Celý článek (zdroj)

Elektromobilita a požární bezpečnost staveb

Generální ředitelství HZS ČR publikovalo metodické doporučení pro projektování požární bezpečnosti nových staveb, v souvislosti s elektromobilitou. 

Toto metodické doporučení se vztahuje na prostory pro výrobu a skladování baterií pro elektromobily a manipulaci s nimi a také na prostory pro parkování a dobíjení elektromobilů v budovách.

Celé znění dokumentu naleznete zde:  ZDE  

Celý článek (zdroj)

Bilance topné sezóny není veselá, zaznamenali jsme největší nárůst požárů za posledních 6 let

Během topné sezóny, tedy od října 2020 do konce března 2021 došlo k 1 116 požárům od komínů, což je o 166 více než v loňském roce, kdy jich ve stejném období bylo 950. Největší nárůst jsme zaznamenali v období od 1. října do 31. prosince 2020, kdy došlo k 481 požárům od komínů. Přitom ve stejném období v roce 2019 jich bylo 311. 

Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné sazeTěch bylo celkem v roce 2020 – 1 207 z celkového počtu požárů komínů 1 352. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komínů (79), zazděný trám v komínech (37), nebo špatné spáry v komínech (29).


Jak často kontrolovat a čistit komín?

Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kWpři celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva.  Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.

Co mohu zkontrolovat sám?

 • Je kouřovod řádně upevněn?
 • Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
 • Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
 • Fungují uzávěry komínových dvířek?
 • Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?
 • Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
 • Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?


Co dělat, když začne v komíně hořet?

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

Celý článek (zdroj)

Počet požárů, které způsobí vypalování trávy a pálení biologického odpadu, neustále roste

Víkend slibuje hezké počasí, které nahrává úklidu zahrady. Mnozí zahrádkáři tak začnou na svých pozemcích pálit větší či menší haldy biologického odpadu. Pro hasiče je jaro obdobím, kdy vyjíždějí k většímu množství požárů v přírodním prostředí. Někdy je to ještě častěji než v létě. To dokládá loňské jaro (od 1. dubna do 31. května), kdy hasiči vyjeli k 4 283 požárům. Pro srovnání, průměrně denně vyjedou hasiči k 48 požárům, během loňského dubna a května to bylo průměrně 70 požárů denně. 

Požárů, které byly přímo spojeny s pálením, či vypalováním bylo během těchto dvou měsíců 812, pro srovnání v roce 2019 jich bylo ve stejném období 683.

Přitom plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned třemi zákony České republiky, přesto si tato činnost každoročně vyžádá několik lidských životů, zejména starších osob. Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad provádět lze, ale za dodržení vícero podmínek.

Zákony plošné vypalování porostů zakazují!

Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.

Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické a podnikající fyzické osoby nesmí plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do výše 500 000 Kč.

Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad je možné.

Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírodních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit další podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat. Za porušení této ohlašovací povinnosti může být těmto osobám uložena pokuta opět až do výše 500 000 Kč.

Hlášení pálení místně příslušným HZS krajů:

 1. Provádí se elektronicky emailem nebo přes formulář na webových stránkách HZS kraje nebo na určených telefonních číslech KOPIS HZS kraje.
 2. Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150.

      Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů!

Pravidla pro pálení biologického materiálu:

 1. velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor,
 2. při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit, 
 3. místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
 4. místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek,
 5. místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,
 6. po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,
 7. příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
 8. spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,

osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

Celý článek (zdroj)

Všechny pozice jsou v tuto chvíli obsazeny

Provozní informace k 4.1.2021

návaznosti na USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY z 23.12.2020 o přijetí krizového opatření č. 1376 bude od 4.1.2021 naše provozovna uzavřena pro veřejnost.

Vzhledem k dočasně uzavřené provozovně není možné osobně donášet hasicí přístroje k revizím (kontrolám), stejně tak dočasně neprobíhá osobní prodej materiálu.

Se svými požadavky se prosím obracejte telefonicky či e-mailem na náš dispečink, který je pro Vás pro účely komunikace a sjednávání prací stále k dispozici každý pracovní den. Servisní a revizní činnost v objektech našich klientů není nijak omezena. S ohledem na současnou situaci bychom rádi ujistili všechny naše klienty, že stále činíme veškerá nezbytná opatření a kroky k zabezpečení kontinuity poskytovaných služeb.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Provozní informace pro období 24.12.2020 – 3.1.2021

V uvedeném období je naše provozovna zcela uzavřena. Probíhají pouze některé servisní práce, dispečink není k dispozici.

S Vašimi požadavky se na nás můžete obracet formou e-mailu. Došlé zprávy budou postupně vyřizovány od 4.1.2021.

Děkujeme za pochopení.

Loni měli hasiči nejrušnější Vánoce od roku 2008, ať jsou ty letošní klidnější

Vánoční svátky jsou symbolem rodinné pohody, štěstí a radosti. Každoročně ale znamenají také více požárů v domácnostech, a tím pádem více práce pro hasiče. Zvláště v předvánočním shonu, při vaření, pečení a přípravách se snadno zapomene na bezpečnostní pravidla, která je potřeba dodržovat, když máme doma hořící svíčky. A ty právě v tomto období zapalujeme nejčastěji. 

Proto je dobré si i přes všechnu krásnou atmosféru, kterou svíčky na adventním věnci nebo vůně purpury a františků navozují, uvědomit všechna rizika, která jsou s používáním otevřeného ohně doma spojená. Domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění, záclony – to vše je dnes vyrobeno z umělých vláken, která snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem hořlavých materiálů rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody.

Loni byl počet požárů o vánočních svátcích a během přechodu roku největší od roku 2008, celkem vyjížděli hasiči v období od 24. 12. 2019 do 1. 1. 2020 k 682 požárům. Tyto požáry si vyžádaly 5 lidských životů, 61 osob se při nich zranilo a škody se vyšplhaly na více než 38 milionů.

Také počet zachráněných či evakuovaných osob vzrostl na dvojnásobek, než je dlouhodobý průměr.

Celý článek (zdroj)

Provozní informace k 30.11.2020

V návaznosti na rozhodnutí VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY z 29.11.2020 o dalším postupu v rozvolňování epidemiologických opatření bude s účinností od čtvrtka 3.12.2020 naše provozovna opět otevřena pro veřejnost. Vstup je, s ohledem na velikost provozovny, možný pouze jednotlivě.

Případnou návštěvu si prosím předem sjednejte telefonicky či e-mailem na našem dispečinku, který je pro Vás k dispozici každý pracovní den.

Při návštěvě naší provozovny respektujte, prosím, platná hygienická opatření, zejména:

 • při vstupu použijte dezinfekci, po celou dobu návštěvy mějte řádně nasazenou roušku (zakrývající ústa i nos) a dodržujte vzájemně bezpečný odstup 2 m;
 • pokud se u Vás objevují příznaky nákazy Covid-19 či jiné infekční nemoci (zvýšená teplota, kašel, dušnost, známky nachlazení), Vaši návštěvu prosím odložte.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Požáry adventních věnců

Přiblížila se první adventní neděle, tedy doba, kdy na adventním věnci zapálíme první adventní svíčku. Než tak učiníme, měli bychom si uvědomit všechna rizika, která jsou s používáním otevřeného ohně doma spojená. Domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění, záclony – to vše je dnes vyrobeno z umělých vláken, která snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody. 

Jen loni v prosinci evidují hasiči 1 428 požárů. Ty si vyžádaly 15 lidských životů a 141 lidí se při nich zranilo. V příčinách „vánočních“ požárů vedou ty, které způsobily svíčky, nejčastěji na adventních věncích. K takovému požáru dojde velmi snadno – na malý věneček z chvojí se umístí svíce a po jejich zapálení se na ně zapomene. Svíčky pak při dohořívání zapálí chvojí, od kterého se vznítí nábytek a zařízení bytu.

Pozor by si měli dávat zvláště majitelé domácích mazlíčků, především koček. Hasičští vyšetřovatelé se setkávají s případy, kdy příčinou požáru byl adventní věnec, který ze stolu shodila kočka.  Kočka skočila na stůl, stáhla z něj ubrus i s hořícím věncem, a následně došlo k požáru bytu.

Rizikové jsou z pohledu hasičů také věnce, které si lidé dělají sami doma.  Každoročně řeší hasiči požáry adventních věnců, na kterých byl například špatně přilepený držák na svíčku, nebo bylo moc chvojí kolem svíček, které od plamínku svíčky chytlo.

Pamatujte, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovou by se s ní mělo zacházet. Každý rok dochází během vánočních svátků k  požárům od hořících svíček, zejména těch umístěných na adventních věncích. Ty po sobě mnohdy zanechají v obydlích spoušť a lidé při nich někdy utrpí i vážná zranění.

KVK_požár adventního věnce.jpg

Zde je pár užitečných rad, které je dobré dodržovat:

 • Velkou pozornost věnujte už tomu, jaký adventní věnec vlastně kupujete. Věnec by neměl být vyroben z  vysoce hořlavého materiálu – např. pilin, hoblin apod. Na trhu se objevují adventní věnce, které jsou vyrobeny například ze suchých  dřevěných pilin, na nichž jsou bez jakýchkoliv podkladových misek přilepené svíčky. Pokud pak svíce dohoří až k základně, může lehce způsobit požár, problém nastane i tehdy, pokud se svíčka ulomí.
 • Správně vybírejte i svíčky na věnec.  Klasické svíčky (určené např. do svícnů) nejsou pro adventní věnce příliš vhodné, neboť brzy prohoří a mohou věnec či okolí zapálit. (Existují speciální adventní svíčky ošetřené speciální voskovou vrstvou, které hoří dlouho).
 • Uvědomte si, že zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli. V každém případě by svíčka měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce). V této souvislosti stojí za upozornění, že adventní věnce bez ochranných podložek pod svíčkami mohou sloužit jen jako dekorace a v žádném případě bychom je neměli zapalovat. Riziko, že nám věnec vzplane, je velké.
 • Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku nebo skříň, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu.
 • Vždy zajistěte, aby měla hořící svíčka stabilitu a nehrozilo její převrácení.
 • Uvědomte si, že věnce jsou po nějaké době již zcela vyschlé a snadno chytnou.
 • Rizikovým faktorem jsou i děti nebo zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout.
 • Zapálené svíčky, ať již umístěné na adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát. Jsou zaznamenány i případy, kdy si majitel bytu odskočil zakouřit na balkón a hořící svíčka mezitím způsobila požár. 
Co dělat v případě požáru?

Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece jen dojde k požáru, je třeba zachovat chladnou hlavu. Můžete se pokusit požár zlikvidovat vlastními silami. V takovém případě je nutné reagovat rychle, zamezit přístupu vzduchu a menší požár v zárodku uhasit improvizovanými prostředky, např. udusit botou, pokrývkami nebo jinými silnějšími textiliemi bez umělých vláken nebo vodou (pozor však na elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny.) V žádném případě nepřeceňujte své síly.  Lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte případný požár uhasit za každou cenu sami. Pokud zjistíte, že požár sami nemůžete uhasit, zavolejte hasiče pomocí linky 150 nebo 112. Ti na místo dorazí za několik minut.

Celý článek (zdroj)

Provozní informace k 22.10.2020

V návaznosti na USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY z 21.10.2020 o přijetí krizového opatření č. 10781079 je s účinností od 22.10.2020 naše provozovna dočasně uzavřena pro veřejnost.

S ohledem na současnou situaci bychom rádi ujistili všechny naše klienty, že stále činíme veškerá nezbytná opatření a kroky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví našich pracovníků a k zabezpečení kontinuity poskytovaných služeb.

Vzhledem k dočasně uzavřené provozovně není možné osobně donášet hasicí přístroje k revizím (kontrolám), stejně tak dočasně neprobíhá prodej drobného materiálu.

Se svými požadavky se prosím obracejte telefonicky či e-mailem na náš dispečink, který je pro Vás pro účely komunikace a sjednávání prací stále k dispozici každý pracovní den. Servisní a revizní činnost v objektech našich klientů není v tuto chvíli nijak omezena.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Provozní informace k 9.10.2020

V návaznosti na USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření č. 995 a 996 je s účinností od 9.10.2020 omezen vstup do naší provozovny na nejvýše dvě osoby současně.

Se svými požadavky se prosím obracejte přednostně telefonicky či e-mailem na náš dispečink, který je pro Vás pro účely komunikace a sjednávání prací stále k dispozici každý pracovní den.

Při ev. návštěvě naší provozovny respektujte, prosím, tato hygienická opatření:

 • návštěvu si předem sjednejte telefonicky či e-mailem;
 • při vstupu použijte dezinfekci, po celou dobu návštěvy mějte řádně nasazenou roušku (zakrývající ústa i nos) a dodržujte vzájemně bezpečný odstup 2 m;
 • pokud se u Vás objevují příznaky nákazy Covid-19 či jiné infekční nemoci (zvýšená teplota, kašel, dušnost, známky nachlazení), Vaši návštěvu prosím odložte.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Opakované návštěvy navazující na revize a kontroly plynových zařízení mimořádně prováděných v měsíci červenci 2020

Následující informace se týkají pouze uživatelů bytů v objektech, v nichž proběhly revize a kontroly plynových zařízení mimořádně v měsíci červenci 2020.

Obvyklé druhé návštěvy proběhnou v týdnu od 14.09.2020 a jsou rozplánovány podle počtu nepřístupných bytů v jednotlivých objektech. Každý uživatel, jehož se druhá návštěva týká, bude obvyklým způsobem vyzván ke zpřístupnění bytu na konkrétní datum a čas – z časových důvodů bez možnosti změny.

Všichni naši technici jsou a budou vybaveni potřebnými ochrannými prostředky.

Prosíme uživatele bytu o respektování a dodržování těchto zásad:

 • pokud je někdo ve Vaší domácnosti v domácí karanténě, nebo se u někoho objevují příznaky nákazy Covid-19 či jiné infekční nemoci (zvýšená teplota, kašel, dušnost, známky nachlazení), neotvítejte prosím Vaše bytové dveře a nevpouštějte technika do bytu (důvod nemusíte uvádět)!!!
 • před návštěvou technika prostory bytu, zejména prostory kde se nachází plynové rozvody a spotřebič plynu (WC, kuchyň…), pokud možno důkladně vyvětrejte;
 • po celou dobu návštěvy technika, mějte prosím nasazenou roušku (zakrývající ústa i nos) a dodržujte vzájemně bezpečný odstup;
 • je vhodné, aby osoba potvrzující provedení práce měla připravenou vlastní propisovací tužku;
 • po odchodu technika doporučujeme vydezinfikovat předměty, kterých se dotýkal.

Provedení činnosti je podmíněno respektováním uvedených zásad!

Červenec byl díky dešti na požáry průměrný

Letošní červenec byl na požáry průměrný. Určitě za to mohly silné deště v průběhu celého měsíce. Pokud je půda podmáčená, k požárům v přírodním prostředí, které jsou pro letní měsíce tak typické, dochází mnohem méně. Jasně to vyplývá i z níže přiložené tabulky. Loni v červenci bylo horko a sucho a počet požárů se vyšplhal na 2 388, přičemž těch v přírodním prostředí bylo 1 117. Letos došlo v červenci k 1 516 požárům a v přírodním prostředí jich bylo pouze 373. 

Letošní červencové požáry si vyžádaly 5 lidských životů a 129 lidí se při nich zranilo. Škody se vyšplhaly na více než 197 milionů.

pplk. Mgr. Nicole Studená
tisková mluvčí

MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: +420  950 819 944
Mobil: +420 602 215 142
E-mail: nicole.studena@grh.izscr.cz

Celý článek (zdroj)

648 požárů během první poloviny července

Máme za sebou polovinu prvního prázdninového měsíce, který, přestože letní měsíce jsou dobou, kdy hasiči tradičně likvidují vůbec nejvíce požárů, byl na požáry lehce podprůměrný. Celkem došlo od 1. – 15. 7. k 648 požárům, což je průměrně 43 denně (dlouhodobý denní průměr je 49 požárů denně). V přírodním prostředí jich bylo 127 a v lesích hořelo 56 krát. Na takto příznivá čísla má největší vliv počasí. Pokud často a vydatně prší, je půda mokrá a k požárům v přírodním prostředí nedochází tak často. Celkově si červencové požáry vyžádaly 5 životů a 57 lidí se při nich zranilo. Předběžné škody se vyšplhaly na necelých 112 milionů korun. 

Přesto je léto obecně obdobím, kdy hasiči vyjíždějí k požárům častěji než jindy v roce. Jde hlavně o požáry v přírodním prostředí, jejichž nejčastější příčinou je lidská neopatrnost při zacházení s otevřeným ohněm. Je proto na místě připomenout základní rady, jak se bezpečně během léta chovat.
 

Rady od hasičů, jak nezpůsobit požár a neohrozit sebe i jiné:

 1. V přírodě se pokud možno vyhněte použití zdrojůotevřeného ohně(sirky, cigareta, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár.
   
 2. V lesích je celoročnězakázáno kouřitRozdělávat nebo udržovat otevřené ohnělze jen na vyhrazených místech, jinak může být udělena pokuta až do výše 15 000 Kč, pokud dojde k požáru a nejedná se o trestný čin (nevznikne škoda vyššího rozsahu), sankce se může vyšplhat až do výše 25 000 Kč.
  Zakázáno je samozřejmě i odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.
   
 3. Rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň je možné jen na místě vzdáleném minimálně50 m od okraje lesa.
   
 4. Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů.
   
 5. Při teplém a suchém počasí je lepší v přírodě nebo na volném prostranství oheň vůbec nerozdělávat.
   
 6. Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jej důkladně zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.
   
 7. Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25 000,- Kč.
   
 8. Spalování klestí v lese nebo většího množství biologického odpadu na zahrádce předem nahlaste hasičům.
   
 9. Pozor na používání propanbutanového nebo lihového vařiče! Ty nesmíte ani na okamžik pustit z dozoru. Převržený nebo nestabilní vařič v přírodě může snadno způsobit požár.
   

V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč. Zákon o požární ochraně hovoří v tomto případě jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár.

Pokud máte podezření, že někde došlo k požáru, ihned volejte hasiče na tísňové linky 150 nebo 112.

Hasiči mohou na základě vlastních bohatých zkušeností potvrdit, že důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.


pplk. Mgr. Nicole Studená
tisková mluvčí

MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: +420  950 819 944
Mobil: +420 602 215 142
E-mail: nicole.studena@grh.izscr.cz

 Celý článek (zdroj)

Jak zabezpečit byt před dovolenou

Blíží se doba dovolených a není tedy na škodu, připomenout si základní pravidla požární bezpečnosti, jak ochránit svoji domácnost v době naší nepřítomnosti. Hasičský záchranný sbor ČR by chtěl zvýšit povědomí občanů o možných bezpečnostních rizicích a přispět ke snížení množství mimořádných událostí, ke kterým musí hasiči během léta každoročně vyjíždět. 

Během loňského léta (od 1. července do 31. srpna 2019) zasahovali hasiči u požáru v domácnostech ve 377 případech. Tyto požáry si vyžádaly 7 lidských životů, což je nejvíc za posledních 10 let. 86 osob bylo zraněno. Požáry v domácnostech způsobily jen za tyto dva letní měsíce škodu přes 86 miliónů Kč, což je opět nejvíc za posledních 10 let. Evakuováno nebo zachráněno muselo být kvůli těmto požárům 478 osob.

Základní doporučení před odjezdem na dovolenou

 • Když na delší dobu opouštíte byt, tak zkontrolujte, zda jsou vypnuty všechny elektrické spotřebiče a zhasnuta všechna světla. Všechny spotřebiče, které nemusí být zapojeny, odpojte ze zásuvek. Nikdy nenechávejte spotřebiče v tzv. pohotovostním režimu. Televizory odpojte od antény. Doporučuje se vypnutí jističů pro světelný a zásuvkový okruh, ochráníte tak váš majetek před poškozením v případě úderu blesku nebo prudkého výkyvu napětí v síti.
 • Zavřete všechna okna i dveře. Prudký déšť může způsobit škody nejen ve vašem bytě, ale může dojít i k protečení vody k sousedům. Silný vítr může způsobit rozbití skel v oknech.
 • Na balkonech, terasách a zahradách nenechávejte volně položené předměty, zahradní nábytek, kusy plechu či květinové truhlíky, které by mohly při silném větru spadnout či odletět a někoho zranit.
 • Pro zamezení havárie, např. v důsledku prasklé hadice u pračky či umyvadla, doporučujeme uzavřít přívod vody do bytu.
 • Pro případ, že by v době vaší nepřítomnosti přeci jen došlo k nějaké nemilé nehodě, tak je dobré se domluvit se sousedem či známým a nechat u něj svůj aktuální kontakt a rezervní klíče. Hasiči tak budou moci rychleji zasáhnout a nebudou se muset dovnitř bytu dostávat násilím.

Statisticky nejčastěji se na vzniku požárů podílí lidská nedbalost (loni přes prázdniny bylo takto způsobeno 1006 požárů) a technické závady (celkem 1 018 požárů v době loňských prázdnin). V době školních prázdnin je nutné připomenout i nebezpečí her dětí se zápalkami a ohněm. Tyto hry způsobily během letních prázdnin v roce 2019 28 požárů se škodou přes jeden milion korun. Děti nemohou posoudit následky svého jednání a dospělí jsou ze zákona povinni dbát, aby jejich děti svým jednáním nezpůsobily požár.

Další bezpečnostní informace k cestování naleznete na http://krizport.firebrno.cz/navody/cesty-do-zahranici

pplk. Mgr. Nicole Studená
tisková mluvčí

MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
e-mail: nicole.studena@grh.izscr.cz

Celý článek (zdroj)

Provozní informace k 8.6.2020

Od pondělí 8.6.2020 je opět otevřena naše provozovna i pro veřejnost, při respektování těchto hygienických opatření:

 • návštěvu si prosím předem sjednejte telefonicky či e-mailem;
 • při vstupu do objektu použijte dezinfekci (k dispozici na recepci), po celou dobu návštěvy mějte řádně nasazenou roušku (zakrývající ústa i nos) a dodržujte vzájemně bezpečný odstup 2 m;
 • pokud se u Vás objevují příznaky nákazy Covid-19 či jiné infekční nemoci (zvýšená teplota, kašel, dušnost, známky nachlazení), Vaši návštěvu prosím odložte.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Provádění revizí a kontrol plynových zařízení mimořádně i v měsíci červenci

Následující informace se týkají pouze uživatelů bytů v objektech, jejichž odpovědní zástupci vyslovili s prováděním činností mimořádně i v měsíci červenci souhlas.

Červencový termín bude pro každý byt stanoven pouze jeden, z důvodu časové tísně bez možnosti jeho změny a bez individuálně sjednaných návštěv. Obvyklé druhé návštěvy, standardně plánované v následujících dnech, proběhnou až v měsíci září, kdy budou rozplánovány podle počtu nepřístupných bytů v jednotlivých objektech. V červencovém termínu se zároveň provede revize či kontrola plynových rozvodů ve společných prostorách objektu. Fakturace bude tentokrát rozdělena na 2 části, zvlášť za červencové a zářiové činnosti, přičemž celková cena zůstane nezměněna.

Všichni naši technici jsou a budou vybaveni potřebnými ochrannými prostředky.

Po uživatelích bytových jednotek bude striktně vyžadováno splnění následujících zvýšených bezpečnostních opatření pro omezení možnosti přenosu nákazy Covid-19:

Prosíme uživatele bytu o respektování a dodržování těchto zásad:

 • pokud je někdo ve Vaší domácnosti v domácí karanténě, nebo se u někoho objevují příznaky nákazy Covid-19 či jiné infekční nemoci (zvýšená teplota, kašel, dušnost, známky nachlazení), nevpouštějte technika do Vámi užívaných prostor bytu (důvod nemusíte uvádět)!!!
 • před návštěvou technika prostory bytu, kde se nachází plynové rozvody a spotřebič plynu (WC, kuchyň…) pokud možno důkladně vyvětrejte;
 • po celou dobu návštěvy technika mějte řádně nasazenou roušku (zakrývající ústa i nos) a dodržujte vzájemně bezpečný odstup 2 m (odstup se týká všech přítomných osob);
 • je vhodné, aby osoba potvrzující provedení práce měla připravenou vlastní propisovací tužku;
 • po odchodu technika doporučujeme vydezinfikovat předměty, kterých se mohl dotýkat.

Provedení činnosti je podmíněno respektováním uvedených zásad!

Provozní informace k 25.5.2020

V návaznosti na uvolňování plošných karanténních opatření dnes opětovně zahajujeme provádění revizí a kontrol plynových zařízení. Vzhledem ke vzniklému časovému posunu budeme provádět tyto činnosti za zvýšených bezpečnostních opatření mimořádně i v měsíci červenci.

I nadále je naše provozovna z preventivních důvodů dočasně uzavřena pro veřejnost. Není tedy možné osobně donášet hasicí přístroje k revizím (kontrolám), stejně jako dočasně neprobíhá přímý prodej materiálu.

Ostatní servisní a revizní činnost není organizačně nijak omezena. Se svými požadavky se prosím obracejte telefonicky či e-mailem na náš dispečink, který je pro Vás pro účely komunikace a sjednávání prací stále k dispozici každý pracovní den.

Opětovné zahájení provádění revizí a kontrol plynových zařízení

V návaznosti na uvolňování mimořádných karanténních opatření souvisejících s výskytem nemoci COVID-19 je pokračování v provádění revizí a kontrol plynových zařízení plánováno od 25.5.2020 v původně stanoveném pořadí objektů, při respektování všech nařízení a doporučení vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví, v návaznosti na vývoj epidemiologické situace.

Vzhledem ke vzniklému časovému posunu v termínech provádění, který činí 82 kalendářních dní, budeme nabízet provádění těchto činností i v letních měsících.

Všichni naši technici jsou vybaveni potřebnými ochrannými prostředky.

Zároveň bude po uživatelích bytových jednotek striktně vyžadováno splnění následujících zvýšených bezpečnostních opatření pro omezení možnosti přenosu nákazy Covid-19:

Prosíme uživatele bytu o respektování a dodržování těchto zásad:

 • pokud je někdo ve Vaší domácnosti v domácí karanténě, nebo se u někoho objevují příznaky nákazy Covid-19 či jiné infekční nemoci (zvýšená teplota, kašel, dušnost, známky nachlazení), nevpouštějte technika do Vámi užívaných prostor bytu (důvod nemusíte uvádět)!!!
 • před návštěvou technika prostory bytu, kde se nachází plynové rozvody a spotřebič plynu (WC, kuchyň…) pokud možno důkladně vyvětrejte;
 • po celou dobu návštěvy technika mějte řádně nasazenou roušku (zakrývající ústa i nos) a dodržujte vzájemně bezpečný odstup 2 m (odstup se týká všech přítomných osob);
 • je vhodné, aby osoba potvrzující provedení práce měla připravenou vlastní propisovací tužku;
 • po odchodu technika doporučujeme vydezinfikovat předměty, kterých se dotýkal.

Každý klient bude s předstihem seznámen s aktuálními termíny jednotlivých činností, které však z důvodu časové tísně nebude možné měnit. Stejně tak nebude možné sjednávat individuální návštěvy technika v bytě.

Provedení plánovaných prací je podmíněno respektováním uvedených zásad!

Provozní informace k 3.5.2020

S ohledem na současnou situaci bychom rádi ujistili všechny naše klienty, že stále činíme veškerá nezbytná opatření a kroky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví našich pracovníků a k zabezpečení kontinuity poskytovaných služeb.

Aktuálně jsou v platnosti pouze tato organizační omezení:

 • je pozastaveno provádění revizí a kontrol plynových zařízení;
 • naše provozovna je z preventivních důvodů dočasně uzavřena pro veřejnost.

Provádění revizí a kontrol plynových zařízení bude opět zahájeno pravděpodobně koncem měsíce května 2020 při respektování všech nařízení a doporučení vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví, v návaznosti na vývoj epidemiologické situace.

Vzhledem k dočasně uzavřené provozovně není možné osobně donášet hasicí přístroje k revizím (konrolám), stejně tak dočasně neprobíhá prodej drobného materiálu.

Se svými požadavky se prosím obracejte telefonicky či e-mailem na náš dispečink, který je pro Vás pro účely komunikace a sjednávání prací stále k dispozici každý pracovní den.

Hasiči mají za sebou jedny z nejklidnějších oslav čarodějnic

Hasiči mají za sebou jedny z nejklidnějších oslav Filipojakubské noci za poslední léta. Samozřejmě k tomu přispěla nemožnost shromažďování velkých skupin a snad i důrazný apel ze strany hasičů. Ukázněnost se projevila i v hlášení ohňů, kdy lidé aplikaci „pálení“ využívali častěji, než předcházející roky. Operační střediska během včerejšího večera přijímala poměrně velké množství hovorů, kdy lidé volali, že někde hoří. Díky nahlášeným ohňům ale stačilo pouze zkontrolovat, že máme tento oheň ohlášený, a hasiči nemuseli zbytečně vyjíždět. 

Celkem hasiči vyjížděli během celého dne 30. dubna k 76 požárům. To je víc, než je dlouhodobý denní průměr, ten činí 49 požárů, ale kopíruje to trend celého dubna, kdy běžně hasiči vyjíždějí k více než 100 požárům denně. Ze 76 požárů jich bylo 45 v přírodním prostředí. 

A jak vypadala situace v jednotlivých krajích?

V Pardubickém kraji zaznamenali hasiči v souvislosti s pálením čarodějnic 4 požáry. Zasahovali v lese v Javorníku u Vysokého Mýta, v Mikulči poblíž lesa nebo v Janově. Události se obešly bez zranění a beze škody.

Ve Středočeském kraji vyjeli hasiči k deseti ohňům v souvislosti s pálením čarodějnic. Většinu z nich pouze zkontrolovali, eventuálně poučili přítomné osoby. V pěti případech vyjeli k požáru, kdy bylo ohniště ponecháno bez dozoru – většinou šlo o malé rozsahy, které hasiči rychle uhasili a nevznikla škoda. Jeden výjezd byl na požár lesní hrabanky 10×10 metrů, ten ale zřejmě s pálením čarodějnic nesouvisí. A pak jeden požár plastového kontejneru.

V hlavním městě Praze došlo ke 12 požárům, ani jeden z nich však s pálením čarodějnických ohňů nesouvisel. Klidnou noc hlásí také kraj Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský.

Rádi bychom poděkovali občanům, že se chovali zodpovědně a hasičům, kteří v těchto dnech pracují v komplikovaných a náročných podmínkách, nepřidělávali práci.pplk. Mgr. Nicole Studená
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
e-mail: nicole.studena@grh.izscr.cz

Celý článek (zdroj)

Duben je suchý a bohatý na požáry, proto pozor při pálení ohňů, zvlášť těch čarodějnických

Přestože současná doba nepřeje velkým oslavám pálení čarodějnic, suché počasí přeje vzniku požárů. Během dubna vyjížděli hasiči ve zvýšenému počtu požárů a to zvlášť v přírodním prostředí. Od 1. dubna do neděle 26. dubna vyšplhal počet požárů na 2 676. Nejhorším dnem byl 6. duben, kdy hasiči likvidovali 297 požárů (dlouhodobý denní průměr je 49 požárů). 

Obecně právě počasí před oslavami čarodějnic hraje největší roli v nárůstu požárů.  Pokud je před 30. dubnem dlouho sucho a je teplo, dojde k požáru mnohem snáz, než když je půda prosáklá vodou. Stejně tak je nebezpečný silný vítr, který žhavé uhlíky rozfouká po okolí a snadno tak chytne třeba suchá tráva.

Pokud se tedy chystáte, byť komorně na vlastní zahradě „oslavit“ čarodějnice, nezapomeňte na povinnosti, které vyplývají ze zákona o požární ochraně a v neposlední řadě na opatrnost a nepodcenění síly ohně.

Zákon o požární ochraně (zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství – tedy i pálení „čarodějnických“ ohňů – včetně přijatých protipožárních opatření – předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.  Přičemž musí dbát jeho pokynů. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.

Každopádně i v případě, kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané jako fyzické osoby, hasiči doporučují celou akci dopředu oznámit Hasičskému záchrannému sboru příslušného kraje. Pro ohlášení pálení existuje také jednoduchá aplikace na internetu https://paleni.izscr.cz/ 

Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Tímto předběžným ohlášením se zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během čarodějnic hasičům obvykle narůstá  počet planých poplachů. Opodstatněná je také domluva s dobrovolnými hasiči v dané obci, aby na místo pálení dohlíželi. Nahlášení je opravdu jednoduché, rychlé, ale co víc, pomůže krajskému operačnímu a informačnímu středisku a samotným hasičům předejít planým výjezdům a naopak, v případě nutnosti urychlí zásah jednotek.

V této souvislosti proto neuškodí připomenout několik základních rad z oblasti požární ochrany, které by měli ve vlastním zájmu všichni účastníci veselice dodržovat.

 1. Při přípravách na rozdělávání ohně je nutné si předem rozmyslet umístění ohniště či místa pálení. Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin. Pozor je nutno dát i na kořeny stromů a keřů. Od kraje lesních porostů musí být vzdálenost minimálně 50 m, v případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný, tedy 100 metrů. Zcela zakázáno je například rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi apod. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od obytných nebo hospodářských budov, neboť díky odletujícím jiskrám z vysoké vatry hrozí např. zapálení střechy.  Pro zajímavost lze v této souvislosti připomenout nařízení platné z doby Josefa II., kdy bylo povoleno pouze jedno obecní ohniště za vsí v bezpečné vzdálenosti od nejbližšího stavení. 
 2. Při umísťování ohniště je rovněž nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký je směr a síla větru a zvážit, jaká doba uběhla od posledních dešťových srážek apod.  I slabý vítr může způsobit rozšíření ohně na okolní porosty nebo domy. Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte. 
 3. Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran. Jinak se mohou plameny rozšířit do okolí a vymknout se kontrole.
 4. Při rozdělávání ohně kdekoliv v přírodě či na volném prostranství v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. V minulosti bylo nejedno vážné zranění způsobeno tím, že se účastníkům oslav nechtěl oheň rozhořet či se jim zdál příliš malý, a proto použili tyto vysoce hořlavé látky. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky. Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní je např. použití tzv. PePo, což je pevný podpalovač, který má stabilní výhřevnost a především při jeho použití v okolí nevznikají vysoce hořlavé plyny.  
 5. Při pálení ohňů musí být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. A pozor! I rodiče mohou být dle §78 zákona o požární ochraně postiženi pokutou v případě, že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými ratolestmi.
 6. Oheň se nesmí ponechat ani na okamžik bez dozoru. Hlídejte ho, aby nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek   vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.
 7. Opustit místo pálení je možno až poté, co je ohniště důkladně uhašeno, ať již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí. Hasiči musejí každý rok dohašovat ohniště, která byla po veselici ponechána bez dozoru svému osudu. Nejednou takto dojde ke vzniku drobných požárů. 

Oblíbenou zábavou je přeskakování vater. Tato riskantní zábava může způsobit, že se vznítí část vašeho oděvu. Pokud v tomto případě nemáte po ruce dostatek vody, popř. jiné hasební látky, je vhodné použít pravidlo „Zastav se, lehni si a kutálej se!“ 

Pokud vám hoří oděv, neutíkejte. Během či chůzí se oheň ještě více rozšíří.  Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej dlaněmi (dlaně nepřikládejte na tvář pouze v případě, že hoří rukávy oblečení). Válejte se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být textilie z umělých látek), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu.

Dalším rizikem spojeným s pálením čarodějnic je zábavní pyrotechnika, která se pro tuto příležitost využívá se stále větší oblibou. Světlice, rachejtle, petardy a další pyrotechnické „radůstky“ však mohou být při nesprávném použití velice nebezpečné a mnohdy způsobí nejen požár a majetkové škody, ale i vážná zranění.

 • V prvé řadě používejte výhradně pyrotechniku uvedenou legálně do oběhu, podomácku vyrobené pyrotechnice se ve vlastním zájmu vždy zdálky vyhněte. 
 • Při používání zábavní pyrotechniky se vždy striktně držte přiloženého návodu k použití.  S pyrotechnikou manipulujte opatrně, tak, abyste neohrozily zdraví ani majetek. Odpalujte ji proto co nejdále od míst, kde by mohl snadno vypuknout požár.  Pozor zejména na střechy blízkých budov, ale i na suchou trávu, nebo stoh slámy, který rachejtle rozžhavená do vysokých teplot snadno zapálí.
 • Rozhodně nevhazujte zábavní pyrotechniku do ohně!
 • Zvláště nebezpečná je pak situace, kdy se zábavní pyrotechnikou manipulují osoby pod vlivem alkoholu či jiných drog.
 • Zábavní pyrotechnika rozhodně nepatří do rukou dětem!

Celý článek (zdroj)

Počet požárů při jarním vypalování trávy poslední roky roste a roste i v období nouzového stavu

Máme před sebou další víkend, kdy jednou z mála možných aktivit venku, bude úklid vlastní zahrady. Mnozí zahrádkáři tak začnou na svých pozemcích pálit větší či menší haldy biologického odpadu. Pro hasiče je jaro obdobím, kdy vyjíždějí k většímu množství požárů v přírodním prostředí. Někdy je to ještě častěji než v létě. Ani letošní, velmi specifické jaro, kdy například výrazně ubylo dopravních nehod, není výjimkou. V úterý 24. března vyjeli hasiči k 72 požárům, ve středu 25. března k 69 a ve čtvrtek 26. března k 65 požárům. Dlouhodobý denní průměr je přitom 49 požárů. 

Pokud se podíváme na loňské jaro (od 1. dubna do 31. května), pak hasiči vyjeli k 4 245 požárům, což je o tisíc více než tomu bylo ve stejném období v roce 2018 (Pro srovnání, průměrně denně vyjedou hasiči k 49 požárům, během loňského dubna a května to bylo průměrně 70 požárů denně). Požárů, které byly přímo spojeny s pálením, či vypalováním bylo během těchto dvou měsíců 683, pro srovnání v roce 2018 jich bylo ve stejném období 484.

Přitom plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned třemi zákony České republiky, přesto si tato činnost každoročně vyžádá několik lidských životů, zejména starších osob. Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad provádět lze, ale za dodržení vícero podmínek.

Zákony plošné vypalování porostů zakazují

Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.
Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické a podnikající fyzické osoby nesmí plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do výše 500 000 Kč.

Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad je možné

Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírodních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit další podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat. Za porušení této ohlašovací povinnosti může být těmto osobám uložena pokuta opět až do výše 500 000 Kč.

Hlášení pálení místně příslušným HZS krajů:

 1. Provádí se elektronicky emailem nebo přes formulář na webových stránkách HZS kraje nebo na určených telefonních číslech KOPIS HZS kraje.
 2. Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150.

Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů!

Pravidla pro pálení biologického materiálu:

 1. velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor,
 2. při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit, 
 3. místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
 4. místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek,
 5. místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,
 6. po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,
 7. příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
 8. spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
 9. osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

Celý článek (zdroj)

Oznámení o mimořádném opatření

v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (původně 2019-nCoV) na území České republiky a v návaznosti na vyhlášení stavu nouze vládou České republiky vydalo vedení společnosti PO servis s.r.o., v rámci prevence k omezení šíření nákazy, m.j. následující opatření:

1/ Z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců a uživatelů jednotlivých bytů je od pondělí 16.3.2020 do odvolání pozastaveno provádění revizí a kontrol plynových zařízení.

Věříme, že toto mimořádné opatření, mající za cíl eliminovat vzájemný kontakt našich techniků a jednotlivých uživatelů bytů, přijmete s pochopením.

Uživatelé bytů budou o tomto opatření informování vylepením informačního letáku na každých vchodových dveřích do objektu, kde již byla rozmístěna výzva ke zpřístupnění bytů.

Nové termíny provádění revizí a kontrol plynových zařízení budou stanoveny v návaznosti na aktuální vývoj situace a všichni klienti budou včas informováni.

2/ Z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců je naše provozovna od stejného data do odvolání uzavřena pro veřejnost.

Pro vyřizování potřebné agendy využijte prosím telefonické či e-mailové kontakty.

Předem děkujeme za pochopení a spolupráci.

První hodina nového roku lámala rekordy v počtech požárů

Celkem k 108 požárům vyjeli hasiči jen v první hodině letošního roku. Přitom dlouhodobý denní průměr je 47 požárů za celý den. A v porovnání s předcházejícími lety je to nárůst téměř na dvojnásobek (viz. tabulka). Hasiči vyjížděli k prvním letošním požárům již pár vteřin po půlnoci a v jednu chvíli byli u 70 požárů zároveň. 

Počet požárů v první hodině nového roku (1. ledna 0:00 – 1:00)

2014 49
2015 45
2016 69
2017 49
2018 52
2019 70
2020 108

Ve většině případů se jednalo o menší požáry odpadu, křovin, převážně tújí, zbytků pyrotechniky a krabic od pyrotechniky nebo popelnic a kontejnerů na odpad. Hořelo ale také na balkoně obytného domu, garáž, fasáda domu nebo pyrotechnika v uzamčeném voze. Za většinou požárů stála zábavní pyrotechnika.

V době od 20:00 hodin 31. prosince 2019 do 6:00 hodin 1. ledna 2020 vyjeli hasiči celkem ke 265 požárům, což je o 89 víc než ve stejném období loňských silvestrovských oslav.

Nejvíce požárů bylo v prvních šesti hodinách nového roku v Praze, Středočeském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Nejméně hasiči vyjížděli k požárům v tomto časové rozmezí  v Kraji Vysočina.

Do půlnoci jednotky hasičů vyjely v Praze k 24 požárům. Od půlnoci do 06:00 hodin pak k dalším 33 požárům. První výjezd v roce 2020 byl v Praze minutu po půlnoci. Ve většině případů se jednalo o menší požáry odpadu, křovin, zbytků pyrotechniky a kontejnerů. V jednom případě hořelo na balkoně obytného domu.

Celý článek (zdroj)

Nejvíc požárů je vždy v prvních třech hodinách Nového roku a jejich počet rok od roku roste.

Silvestrovské veselí je již tradičně spojeno s používáním zábavní pyrotechniky (světlic, dělobuchů, petard, rachejtlí apod.). Bohužel každý rok nechtěné následky této zábavní pyrotechniky zaměstnávají hasiče i zdravotnickou záchrannou službu. 

Počet požárů způsobených zábavní pyrotechnikou v posledních letech výrazně vzrostl a způsobené škody se pohybují v řádech milionů korun (nárůst požárů můžete vidět v níže přiložené tabulce). Nejčastěji hoří trávní porosty, kontejnery s odpady, okrasné keře nebo věci na balkonech. V poslední době dochází i k zapálení odstavených aut a objevují se i případy vyhořelých bytů, do kterých vlétly zapálené světlice.

V období přechodu roku vznikají požáry častěji než v období vánoc. Různé dělbuchy, světlice a další pyrotechnické „radůstky“ zaměstnávají hasiče nebo i další záchranné a následně také úklidové služby právě v těchto 2 dnech, a to nejvíce ve velkých městech. Podíváme – li se na počty výjezdů, tak loni od Silvestrovské půlnoci do 3. hodiny ranní zasahovali hasiči u 125 požárů (dlouhodobý denní průměr je 47 požárů). V posledních 5-ti letech značně narostl v časných ranních hodinách dne 1. 1. počet požárů odpadů umístěných v různých místech objektů, popelnic, kontejnerů, trávních porostů a okrasných keřů. Je evidentní, že mnohé z těchto požárů vznikly v souvislosti s používáním pyrotechniky. A ještě jedno srovnání, v prvních třech hodinách nového roku 2018 vzniklo 111 požárů, tedy o 14 méně než v roce 2019.

Příčiny požárů jsou většinou dobře známy: lidská neopatrnost a nedbalost, nesprávná manipulace se zábavní pyrotechnikou a nedodržování bezpečnostních doporučení. V mnoha případech je na vině i nadměrná konzumace alkoholu, která způsobuje, že lidé přestávají být dostatečně ostražití.

2016 2017 2018 2019
Silvestr 31. 12. 92 69 93
Nový rok 1. 1. 163 146 169 186

VYBRANÉ PŘÍPADY LOŇSKÝCH „SILVESTROVSKÝCH“ POŽÁRŮ, ZPŮSOBENÝCH ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKOU:

Tradičně nejvíc silvestrovských požárů je ve velkých městech. První výjezd v roce 2019 měli pražští hasiči hned 31 vteřin po půlnoci. Ve většině případů se jednalo o menší požáry odpadu, křovin, zbytků pyrotechniky a kontejnerů. Ve dvou případech hořelo na balkoně obytného domu.  

Nárůst požárů především od zábavní pyrotechniky zaznamenalo i Brno. Tam k prvnímu požáru roku 2019 vyjeli 3 minuty po půlnoci a jednalo se o požár túje v Brně-Židenicích. Zajímavostí je, že během prvních 30 minut roku 2019 vyjely jednotky HZS Jihomoravského kraje hned ke 4 požárům tújí a to nejen v Brně, ale také na Blanensku a Hodonínsku.

A ještě příklady z největšího kraje. První událost roku 2019 zaznamenali operátoři na tísňové lince HZS Středočeského kraje sedm minut po půlnoci, kdy byl oznámen požár tújí v obci Krychnov. Po půlnoci pak hasiči vyjížděli ke zvýšenému počtu zásahů při požárech odpadkových košů, popelnic a dohašování krabic od zábavní pyrotechniky.

RADY A DOPORUČENÍ JAK SPRÁVNĚ ZACHÁZET S PYROTECHNIKOU:

Doporučení při nákupu pyrotechniky

Zábavní pyrotechniku kupujeme pouze takovou, která je na český trh uváděna legálně, má návod výrobce na použití v českém jazyce a certifikační značku. Pyrotechniku navlhlou či s otevřeným obalem nikdy nekupujeme.

Doma zábavní pyrotechniku uložíme na suchém místě, mimo dosah dětí. Nevhodné je skladování v blízkosti krbů, otevřených ohňů a svíček, kde by mohlo dojít k její iniciaci.

Prodej pyrotechniky upravuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 174 z roku 1992, která stanovuje, komu a jak lze zábavnou pyrotechniku prodávat:

 1. Ve stánkovém prodeji lze nabízet jen lehkou pyrotechniku, zařazenou do první třídy nebezpečnosti,
 2. Předměty druhé třídy lze prodávat jen osobám starším 18 let.  Tato pyrotechnika se nesmí používat v uzavřených prostorách a v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, při sportovních akcích atd.
 3. Předměty III. třídy jsou určeny pouze lidem s kvalifikací odpalovače ohňostrojů.

Zásady zacházení s pyrotechnikou

 • Dbejte na to, abyste při používání zábavní pyrotechniky neohrozili zdraví ani majetek svůj či někoho dalšího. Pamatujte, že podle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně si musí každý počínat tak, aby nezpůsobil požár. Jinak mu může být ze strany hasičů udělena pokuta až do výše 25 000 Kč.
 • S pyrotechnikou je nutné manipulovat zásadně na volném prostranství, minimálně 100 metrů od obydlí, tak aby nemohlo dojít např. k vniknutí světlice do oken, zapálení střechy domů, aut nebo keřů.
 • Se zábavní pyrotechnikou nesmí manipulovat nezletilé děti bez dozoru dospělých.
 • Rozhodně neodpalujte pyrotechniku, pokud jste požili alkohol. Stává se, že místo do vzduchu zamíří podnapilá osoba na kolemjdoucí osoby či obydlí, protože neudrží předepsaný směr vypouštění pyrotechniky.
 • Pozor si dejte také na zvukové efekty petard. Petardy nejsou nebezpečné z požárního hlediska, ale mohou při nevhodném odpálení poškodit sluch.
 • Pokud si chcete udělat radost větším ohňostrojem, mějte prosím na paměti, že tak může činit jen odborně způsobilá osoba. Svěřte tedy jejich realizaci odborníkům či si zajděte na ohňostroj pořádaný vaší obcí.

Celý článek (zdroj)

Vánoční rady hasičů aneb na co si dát zejména pozor

Adventní věnce

Adventní věnce plněné pilinami a bez nehořlavých podložek jsou určeny pouze k dekoraci a svíčky na nich bychom nikdy neměli zapalovat. Rizikové jsou i věnce, kde není dostatečně připevněný držák pod svíčku nebo je kolem svíčky příliš mnoho chvojí. Každý prodávaný výrobek by měl být opatřen návodem k použití, ve kterém se lze dozvědět, jak s předmětem bezpečně zacházet.

Svíčky a prskavky

Hořící svíčky a prskavky jsou otevřeným ohněm a proto bychom je v domácnosti nikdy neměli nechávat bez dozoru. Při odchodu z místnosti je nutné všechny řádně uhasit. Ve vzdálenosti 10 cm od plamene svíčky může být teplota až 200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastu či textilií.  Hořící svíčku umísťujeme na stabilní nehořlavou podložku. Svíčka musí stát v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů (jako jsou záclony a potahy), nesmí se pokládat do průvanu nebo do polic ve skříňkách. Rizikovým faktorem jsou malé děti a zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout.

Prskavky používáme jen nad nehořlavým povrchem a při použití je držíme stranou od těla. Před uložením do komunálního odpadu prskavky zchladíme, např. namočením do nádoby s vodou nebo zapíchnutím do sněhu.

Elektrické vánoční dekorace

Světelné řetězy a jiné elektrické vánoční dekorace nakupujeme v kamenných obchodech a kontrolujeme, zda byly certifikovány pro český trh. Vždy dodržujeme návod k použití. Důležité jsou informace: do jakého prostředí je výrobek určen, jak dlouho smí být v provozu (svítit) a jaký je jejich maximální příkon. Po vyndání z krabice zkontrolujeme stav elektrických kabelů, zda jsou celistvé, nejsou například polámané, aby nešlo ke zkratu.

Pečení a vaření

Ani plamen plynového sporáku není možné nechat bez dozoru. Zejména při smažení dbáme zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke vznícení potravin na pánvi. Pokud se tak stane, nikdy nehasíme horký olej vodou! Doporučený postup je: vypnout přívod energie, zakrýt pánev poklicí či plechem a oheň bez přístupu vzduchu nechat uhasnout.

Vytápění

Mnoho požárů v domácnostech v zimním období vzniká kvůli neopatrnému zacházení s topidly a zanedbáním péče o komíny. K topení používáme výhradně topivo určené pro dané topidlo a oheň nikdy nezapalujeme pomocí vysoce hořlavých látek, např. benzinu.  V okolí topidla neumísťujeme hořlavé látky, jako je dřevo či papír. Popel ukládáme na bezpečné místo.

Nejvíce požárů komínů způsobují nevyčištěné saze v komíně. Mezi další příčiny patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a spáry v komíně. Komíny je nutné pravidelně čistit a nechat zkontrolovat odborníkem.

Zábavní pyrotechnika

Nakupujeme pouze zábavní pyrotechniku uváděnou legálně na český trh, která obsahuje návod výrobce k použití a certifikační značku. Doma zábavní pyrotechniku uložíme na suchém místě, ne v blízkosti krbu či jiného otevřeného ohně, kde by mohlo dojít k její iniciaci. S pyrotechnikou manipulujeme tak, abychom neohrozili život a majetek svůj ani nikoho jiného, nejlépe na volném prostranství minimálně 100 metrů od nejbližšího obydlí.

Co dělat v případě požáru

 1. Pokud dojde k požáru, je nutné zachovat klid. Nejprve zachraňujeme život a zdraví své a svých nejbližších, teprve potom zachraňujeme majetek.
 2. Požár co nejdříve oznámíme hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. 
 3. Jestliže je to možné, snažíme se požár uhasit nebo zabránit jeho dalšímu šíření. Využijeme k tomu hasicí přístroj nebo hydrant na chodbě. Elektrické přístroje je nutné před hašením vypojit z elektřiny. Elektrické přístroje se nikdy nehasí vodou ani pěnovými hasicími přístroji.
 4. Při pohybu v zakouřeném prostoru se držíme při zemi a dýchací cesty si chráníme navlhčenou textilií.
 5. Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujeme ostatní a snažíme se jim pomoci do bezpečí. 
 6. Každý požár, i uhašený vlastními prostředky, je nutno bezodkladně nahlásit hasičům a do příjezdu vyšetřovatele požárů nic neuklízet. Za neohlášení požáru hrozí občanům pokuta až do výše 25 000 Kč. Bez potvrzení o požáru a jeho příčině pojišťovny pojistné plnění nevyplácí nebo výrazně krátí.

Celý článek (zdroj)

Požáry adventních věnců

Přiblížila se první adventní neděle, tedy doba, kdy na adventním věnci zapálíme první adventní svíčku. Než tak učiníme, měli bychom si uvědomit všechna rizika, která jsou s používáním otevřeného ohně doma spojená. Domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění, záclony – to vše je dnes vyrobeno z umělých vláken, která snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody. 

Jen loni v prosinci evidují hasiči 1 365 požárů. Ty si vyžádaly 9 lidských životů a 124 lidí se při nich zranilo. V příčinách „vánočních“ požárů vedou ty, které způsobily svíčky, nejčastěji na adventních věncích. K takovému požáru dojde velmi snadno – na malý věneček z chvojí se umístí svíce a po jejich zapálení se na ně zapomene. Svíčky pak při dohořívání zapálí chvojí, od kterého se vznítí nábytek a zařízení bytu.

Pozor by si měli dávat zvláště majitelé domácích mazlíčků, především koček. Hasičští vyšetřovatelé se setkávají s případy, kdy příčinou požáru byl adventní věnec, který ze stolu shodila kočka.  Kočka skočila na stůl, stáhla z něj ubrus i s hořícím věncem, a následně došlo k požáru bytu.

Rizikové jsou z pohledu hasičů také věnce, které si lidé dělají sami doma.  Každoročně řeší hasiči požáry adventních věnců, na kterých byl například špatně přilepený držák na svíčku, nebo bylo moc chvojí kolem svíček, které od plamínku svíčky chytlo.

Pamatujte, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovou by se s ní mělo zacházet. Každý rok dochází během vánočních svátků k  požárům od hořících svíček, zejména těch umístěných na adventních věncích. Ty po sobě mnohdy zanechají v obydlích spoušť a lidé při nich někdy utrpí i vážná zranění.


Zde je pár užitečných rad, které je dobré dodržovat:

 • Velkou pozornost věnujte už tomu, jaký adventní věnec vlastně kupujete. Věnec by neměl být vyroben z  vysoce hořlavého materiálu – např. pilin, hoblin apod. Na trhu se objevují adventní věnce, které jsou vyrobeny například ze suchých  dřevěných pilin, na nichž jsou bez jakýchkoliv podkladových misek přilepené svíčky. Pokud pak svíce dohoří až k základně, může lehce způsobit požár, problém nastane i tehdy, pokud se svíčka ulomí.
 • Správně vybírejte i svíčky na věnec.  Klasické svíčky (určené např. do svícnů) nejsou pro adventní věnce příliš vhodné, neboť brzy prohoří a mohou věnec či okolí zapálit. (Existují speciální adventní svíčky ošetřené speciální voskovou vrstvou, které hoří dlouho).
 • Uvědomte si, že zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli. V každém případě by svíčka měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce). V této souvislosti stojí za upozornění, že adventní věnce bez ochranných podložek pod svíčkami mohou sloužit jen jako dekorace a v žádném případě bychom je neměli zapalovat. Riziko, že nám věnec vzplane, je velké.
 • Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku nebo skříň, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu.
 • Vždy zajistěte, aby měla hořící svíčka stabilitu a nehrozilo její převrácení.
 • Uvědomte si, že věnce jsou po nějaké době již zcela vyschlé a snadno chytnou.
 • Rizikovým faktorem jsou i děti nebo zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout.
 • Zapálené svíčky, ať již umístěné na adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát. Jsou zaznamenány i případy, kdy si majitel bytu odskočil zakouřit na balkón a hořící svíčka mezitím způsobila požár. 


Co dělat v případě požáru?

Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece jen dojde k požáru, je třeba zachovat chladnou hlavu. Můžete se pokusit požár zlikvidovat vlastními silami. V takovém případě je nutné reagovat rychle, zamezit přístupu vzduchu a menší požár v zárodku uhasit improvizovanými prostředky, např. udusit botou, pokrývkami nebo jinými silnějšími textiliemi bez umělých vláken nebo vodou (pozor však na elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny.) V žádném případě nepřeceňujte své síly.  Lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte případný požár uhasit za každou cenu sami. Pokud zjistíte, že požár sami nemůžete uhasit, zavolejte hasiče pomocí linky 150 nebo 112. Ti na místo dorazí za několik minut.

Celý článek (zdroj)

Podzimní pálení listí přináší zvýšené riziko požárů

Díky pálení listí, klestí či odpadu v rámci podzimních prací nebo plošnému vypalování starých suchých porostů, dochází každoročně ke vzniku požárů, které způsobí četné újmy na zdraví a mnohamilionové škody na majetku. 

Podíváme-li se do hasičských statistik, tak jen v loňském roce si pálení vyžádalo 1 lidský život a 40 osob se zranilo. Oheň se v otevřeném prostoru může velice snadno vymknout kontrole a způsobit nejenom značné škody na zdraví a majetku, ale také závažné ekologické následky, například v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů. I zdánlivě tak bezpečná činnost, jako je spalování shrabaných porostů, mívá mnohdy neblahé následky. Při silném větru dochází velice snadno k rozšíření ohně mimo ohniště a zejména starší lidé, kteří mají často omezené možnosti pohybu, mohou v takovýto okamžik podlehnout panice nebo ztrátě orientace.


   Požáry přírodních porostů způsobené zakládáním ohňů a vypalováním trávy v letech 2010 – 2018

Poznámka k tabulce: Požáry přírodních porostů způsobené zakládáním ohňů a vypalováním, pokud byly bez škody a zranění, tak se v letech 2005 – 2014 evidovali jen jako „dále nedošetřené“ a nejsou v této tabulce zahrnuty. Teprve od roku 2015 se do této skupiny (pálení a vypalování) zahrnují všechny požáry tohoto charakteru.

Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad je možné
Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírodních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit další podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat. Za porušení této ohlašovací povinnosti může být těmto osobám uložena pokuta opět až do výše 500 000 Kč.

Hlášení pálení místně příslušným HZS krajů:

 • Provádí se elektronicky emailem nebo přes formulář na webových stránkách HZS kraje nebo na určených telefonních číslech HZS kraje.
 • Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150.


Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů!
 

Pravidla pro pálení biologického materiálu:

 • velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor,
 • při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit, 
 • místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
 • místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek,
 • místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,
 • po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,
 • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
 • spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
 • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

Mějte na paměti, že povinnosti občanů a firem v této oblasti stanoví i další zákonné normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.

Celý článek (zdroj)

85% požárů komínů mají na svědomí nevyčištěné saze

Přestože topná sezóna začíná oficiálně až 1. října, chladné počasí posledních dnů vede řadu domácností k tomu, že už si aspoň na noc začínají přitápět. Jak ale vypadají naše kotle a komíny po létě? Určitě by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník, abychom si byli jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné. Pokud topíme na pevná paliva, bude potřeba komín vyčistit během topné sezóny, ještě dvakrát. 

Během loňské topné sezóny, tedy od října 2018 do března 2019, došlo k 860 požárům způsobených komíny. Při těchto požárech naštěstí nedošlo k usmrcení osob, přesto se 31 osob zranilo. Přímá škoda dosáhla částky 68,3 mil. Kč. 

Požáry komínů ale nejsou ohraničeny pouze topnou sezónou. Vždy záleží na tom, jaké je počasí. Letos si mnoho lidí přitápělo i v dubnu a květnu. V dubnu tak došlo ještě k 87 požárům komínů a v květnu k 55. Z toho jasně vyplývá, že nechat komín vyčistit pouze před topnou sezónou, pokud topíte na pevná paliva, nestačí. Ze statistiky jasně vyplývá, že nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Jen během loňské topné sezóny bylo takových požárů 738 z celkového počtu 860, tedy více než 85%. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně.

Legislativa

Dnem nabytí účinnosti zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky nabyla účinnosti změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která mimo jiné upravuje oblast spalinových cest. Tak je tato problematika již pevně ukotvena v zákoně.

Jak často kontrolovat a čistit komín?

Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kWpři celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva.  Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.

Co mohu zkontrolovat sám?

 • Je kouřovod řádně upevněn?
 • Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
 • Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
 • Fungují uzávěry komínových dvířek?
 • Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?
 • Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
 • Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?

Co dělat, když začne v komíně hořet?

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

Ověřte si, že si domů zvete odborníka – pomůže vám aplikace na našich stránkách:

O problémech takzvaných „falešných kominíků“ se již hovoří řadu let. K tomu, aby lidé „nenaletěli“ někomu, kdo k revizi spalinových cest vůbec nemá oprávnění, by měla přispět aplikace pro ověřování revizních techniků spalinových cest, kterou na svých stránkách spustilo MV – generální ředitelství HZS ČR. Na internetové adrese http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/ si nyní může každý ověřit, zda technik, kterého si pozval, má ke své činnosti osvědčení.

Celý článek (zdroj)