Loni vypalování trávy a zakládání ohňů způsobilo 1 390 požárů